Amendement over bezwaartermijn bij onomkeerbare situaties

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
04-03-2019

Tweede Kamerleden Van Gerven (SP) en Smeulders (GL) willen dat een vergunning om bestaande toestanden onherstelbaar te wijzigen pas ná het verstrijken van de bezwaartermijn van zes weken in werking treedt. Ook de regels voor de vergunning om die toestand te beschermen mogen pas na zes weken in werking treden.

 

Als deze vergunning dan in werking is getreden, er tijdens de bezwaartermijn bezwaren zijn ingediend en geen voorlopige voorziening is gevraagd, dan is het uiteraard aan de vergunninghouder om te schatten of hij gebruikmaakt van zijn vergunning terwijl nog niet op deze bezwaren is beslist. Als hij besluit wel gebruik te maken van zijn vergunning, dan is dit nog steeds geheel voor risico en rekening van de vergunninghouder. Hij zal dan de oude situatie moeten herstellen voor eigen rekening als zijn vergunning wordt gewijzigd of ingetrokken op basis van het bezwaar. De Kamer stemt op 5 maart over het amendement.

Commentaar MKB-Nederland en VNO-NCW
Het amendement maakt een goede kans te worden aangenomen en past in ons beleid.

Lees meer over