MBO goed voorbereid op toekomst

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
08-02-2018

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs en Ton Heerts, voorzitter MBO Raad, hebben woensdag het bestuursakkoord ‘Trots, vertrouwen en lef’ ondertekend. Het akkoord bevat afspraken over de nieuwe plannen van scholen over gelijke kansen, over het verder brengen van kwetsbare jongeren en over een leven lang ontwikkelen.

 

De nieuwe afspraken tussen het kabinet en de mbo-sector zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling van het mbo als beroepsonderwijs voor iedereen: jongeren, werkenden en werkzoekenden die zich willen bij- of omscholen, samenwerkingspartners zoals het bedrijfsleven en lokale overheden en werknemers.

 

Samenwerking

Het bestuursakkoord biedt scholen ruimte om zich de komende jaren ook specifieker te richten op jongeren in kwetsbare posities, bijvoorbeeld door intensere samenwerking met het vmbo en het praktijkonderwijs, Dit moet de overgang voor kansrijke jongeren vergemakkelijken en een diploma en daarmee kansen op de arbeidsmarkt beter haalbaar maken. Scholen kunnen zich ook verder specialiseren als het gaat om een leven lang ontwikkelen voor studenten, voor het bedrijfsleven en voor (lokale) overheden.

 

Minder regels

Tegelijkertijd komt er ruimte en vertrouwen aan scholen om als werkgever aantrekkelijk te zijn en te blijven; onder meer door het verminderen van administratieve lasten en het schrappen van overbodige regels.

 

Het akkoord benadrukt ook het belang van samenwerking in de regio. Scholen krijgen van de minister de ruimte om zich flexibeler mee te bewegen met ontwikkelingen in hun regio. Zij moeten nu de afspraken verder uitwerken met partners in de regio, waaronder het bedrijfsleven en de gemeentes.

 

Looptijd

Het bestuursakkoord heeft een looptijd van 4 jaar (2018-2022). Er komt een onafhankelijke commissie die de gaat monitoren of de gemaakte afspraken goed worden doorgevoerd. Deze zal daarbij gebruik maken van input van docenten, studenten, werkgevers.

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief over het bestuursakkoord tussen het ministerie van Onderwijs en de mbo-sector. Afspraken als het realiseren van een betere samenwerking met het vmbo, de ontwikkeling tot een goede partner op het terrein van “een leven lang ontwikkelen”, het beter up to date houden van de opleidingen en het maken van kwaliteitsafspraken waar ook het bedrijfsleven een van de stakeholders is, zijn veelbelovend.
De ondernemersorganisaties gaan er dan ook vanuit dat het georganiseerd bedrijfsleven op zowel regionaal als sectoraal niveau bij de uitwerking van deze afspraken als partner zal worden betrokken.