Bijeenkomst Invoeringsbesluit Omgevingswet en Omgevingsregeling

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
17-05-2018

MKB-Nederland en VNO-NCW organiseren op 16 juli  een informatie- en consultatiebijeenkomst over het Invoeringsbesluit Omgevingswet en de Omgevingsregeling. Tijdens deze bijeenkomst staan de concepten centraal die naar verwachting in de eerste helft van juli klaar zijn.

 

Overgangsrecht en bruidsschat

Het Invoeringsbesluit bouwt voort op de Invoeringswet. Het besluit regelt het overgangsrecht, vult de vier basisbesluiten van de Omgevingswet aan en zorgt voor intrekking en wijziging van zo’n 85 andere besluiten. Tot het overgangsrecht behoort onder andere de zogenoemde bruidsschat: de set regels over onderwerpen die onder de Omgevingswet overgaan van het Rijk naar de decentrale overheden.

 

De Omgevingswet wordt niet alleen uitgewerkt in vier algemene maatregelen van bestuur, maar ook in een ministeriële regeling. Deze Omgevingsregeling bundelt de regels uit ongeveer 75 bestaande ministeriële regelingen. Het gaat om regels voor het gebruik van de wet in de praktijk.

 

Preconsultatie

Het gaat om een preconsultatie. Tijdens de officiële consultatie in het najaar is er nog alle ruimte om reacties in te brengen, maar de preconsultatie geeft extra mogelijkheden. Tijdens deze bijeenkomst zullen medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken de concepten toelichten. Na de bijeenkomst is er een maand de gelegenheid om aan te geven of de concepten voor de praktijk werkbaar zijn, of de teksten helder zijn qua taalgebruik en structuur en welke onderwerpen nadere afstemming vergen. MKB-Nederland en VNO-NCW zullen de inbreng coördineren.

 

Datum

16 juli van 13.30 uur tot 17.00 uur.

 

Plaats

De Malietoren, Den Haag.

 

Aanmelden

Graag uiterlijk 1 juni aanmelden door een e-mail aan het secretariaat.

 

Lees meer over