Bijeenkomst 'Op weg naar de circulaire economie'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
13-11-2017

Werkgeversorganisatie FME en de Koninklijke Metalunie organiseren op 14 december in Zoetermeer de bijeenkomst 'Op weg naar de circulaire economie'. Daarin lichten zij niet alleen het grondstoffenakkoord toe, maar ook wat een circulaire economie betekent voor individuele midden- en kleinbedrijven (mkb) en de verschillende sectoren waarin zij opereren, zoals de bouw.

 

Circulaire economie

In een circulaire economie worden geen eindige grondstofvoorraden uitgeput en reststoffen volledig opnieuw ingezet. De circulaire economie is onderdeel van het regeerakkoord en dus van het nieuwe kabinetsbeleid. Ondernemers gaan de komende jaren hier dan ook meer en meer mee te maken krijgen; niet alleen vanwege beleidsvoornemens, maar ook omdat circulariteit businesskansen biedt.

 

Grondstoffenakkoord

Een belangrijk onderdeel van circulair beleid is het grondstoffenakkoord. Hierin hebben bedrijven, vakbonden, overheden, natuur- en milieuorganisaties, kennisinstituten, financiële instellingen en veel andere maatschappelijke organisaties de ambitie onderschreven om in 2050 tot een volledig circulaire economie te komen.

 

Tijdens de bijeenkomst lichten Koninklijke Metaalunie en FME toe wat nu precies het grondstoffenakkoord inhoudt en hoe het tot stand is gekomen. Samen met de deelnemers bespreken zij kansen, obstakels en wat er aan het grondstoffenakkoord nog veranderd moet worden om die beter af te stemmen op de mkb-maakindustrie.

 

Grondstoffenscanner

Daarnaast wordt de 'grondstoffenscanner' gelanceerd. Met dit praktisch instrument kan elk bedrijf zien welke (kritische) grondstoffen er in een product of halffabricaat zitten. David Pappie, directeur Topsectoren en Industriebeleid bij het ministerie van Economische Zaken, zal de grondscanner aanbieden aan FME en Metaalunie, waarna een uitleg volgt.

 

Datum

14 december van 14.00 uur tot 18.00 uur.

 

Plaats

FME, Zilverstaat 69, Zoetermeer.

 

Programma

Klik hier voor het programma.

 

Kosten

Deelname is gratis.

 

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden.