BNG Bank start fonds voor zakelijke duurzame projecten

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
05-02-2018

Verenigingen, ondernemers en andere zakelijke initiatiefnemers kunnen vanaf 1 februari bij het BNG Duurzaamheidsfonds een lening afsluiten vanaf 100.000 euro voor projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Met de start van dit fonds komt BNG Bank tegemoet aan de groeiende vraag naar eenvoudige financiering voor duurzame projecten.

 

Verduurzaming

Het BNG Duurzaamheidsfonds faciliteert verduurzaming op zowel ecologisch gebied (zoals duurzame energieopwekking en energiebesparende maatregelen) als sociaal cultureel gebied (zorg, wonen, onderwijs). Het fonds is aanvullend op de reguliere kredietverlening van BNG Bank en wordt ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten is de fondsmanager.
 

Ambities

Jan van Zanen, voorzitter van de VNG: "Met het BNG Duurzaamheidsfonds worden ondernemers en verenigingen in staat gesteld om hun duurzame ambities te realiseren en daarvoor de nodige investeringen te doen. Dat is goed voor gemeenten, die hoge ambities, maar op dit vlak beperkte invloed en mogelijkheden hebben. Het grootste deel van de lokale verduurzamingsopgave zit namelijk bij bedrijven en verenigingen zelf. Het is mooi dat er nu een plek is waar zij terechtkunnen om de financiering van hun duurzame plannen te regelen."

 

Zakelijke leningen

BNG Bank heeft in eerste instantie een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar gesteld in het fonds, met de intentie om dit de komende jaren te laten groeien tot 25 miljoen euro. Het fonds verstrekt uitsluitend zakelijke leningen tussen 100.000 en 2.500.000 euro. Het BNG Duurzaamheidsfonds komt landelijk beschikbaar. Voor meer informatie en het aanvragen van een lening kunnen geïnteresseerden terecht op de website van het BNG Duurzaamheidsfonds