Brochure voor digitale dienstverleners over WBNI

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
11-10-2018

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat EZK heeft een brochure uitgebracht voor digitale dienstverleners (aanbieders van onlinemarktplaatsen, onlinezoekmachines en cloudcomputerdiensten) over de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (WBNI). Deze wet verplicht bepaalde bedrijven om maatregelen te nemen om incidenten met informatie- en communicatietechnologie (ict) te voorkomen en zulke incidenten te melden als zij aanzienlijke gevolgen hebben.

 

Bedrijven die onder deze wet vallen (aanbieders van zgn. essentiële diensten en digitale dienstverleners - ook wel digital serviceproviders, DPS's, genoemd) moeten 'passende en evenredige technische en organisatorische maatregelen' nemen om hun ict te beveiligen, om incidenten te voorkomen en, als zich toch incidenten voordoen, de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te beperken. Ook geldt er een meldplicht.

 

De brochure omschrijft aan de hand van een stappenplan en een schema wat de wet verstaat onder een digitale dienstverlener. Stap 1 beschrijft hoe moet worden gekeken of (een) dienst(en) voldoet aan de definitie van 'Online marktplaats' of 'Clouddiensten' of 'Online zoekmachines'. Bij stap 2 gaat het om de omvang van de organisatie. Daarbij draait het om het aantal medewerkers en de balanstotaal/jaaromzet. De Wbni geldt namelijk alleen voor (middel)grote ondernemingen en niet voor micro- en kleine ondernemingen. De derde stap bepaalt of de dienstverlener onder de Nederlandse wet (jurisdictie) valt of onder die van een andere EU-lidstaat. Dat is onder andere van belang om te bepalen in welk land een incidentmelding moet worden gedaan of met welke toezichthouder een bedrijf te maken krijgt. De hoofdvestiging is hierbij het belangrijkste criterium.

Tot slot geeft de brochure antwoord op veel gestelde vragen.

 

Download hier de brochure Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni) voor Digitale dienstverleners

Lees meer over