CDA, CU en GL: College B&W mag gemeenteraad niet passeren

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
04-03-2019

Tweede Kamerleden Ronnes (CDA), Dik-Faber (CU) en Smeulders (GL) zijn van mening dat het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad niet mag passeren bij omgevingsvergunningen voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. De raad zou een instemmingsrecht moeten hebben voor bepaalde gevallen, die de raad zelf mag bepalen.

 

Instemming raad

In de Omgevingswet is een grondslag opgenomen om bij algemene maatregel van bestuur gevallen aan te wijzen waarbij het recht van instemming van bestuursorganen is opgenomen bij een voorgenomen beslissing op een aanvraag. Via een amendement wordt de instemming van de raad voor een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsactiviteit toegevoegd.

 

Decentraal wat kan

Deze aanpak is volgens de indieners volledig in lijn met de gedachte van 'decentraal wat kan', want per gemeente is het verschillend welke onderwerpen wel of niet in aanmerking komen voor een advies of advies en instemming van de raad. Voor de ene gemeente is een bepaalde afwijking van het omgevingsplan (bijvoorbeeld voor een bepaald aantal woningen) een reden om instemming van de raad te vragen en voor een andere gemeente niet.

 

Met het nieuwe derde lid wordt bereikt dat het recht van instemming geldt in door de raad aangewezen gevallen als het adviesrecht geldt als bedoeld in artikel 16.15a, onder b, van het wetsvoorstel. Daarnaast kan de raad via de grondslagen uit artikel 16.16, derde en vierde lid van de Omgevingswet vervolgens afzien van het recht van instemming. De Kamer stemt hier op 5 maart over.

Commentaar MKB-Nederland en VNO-NCW
Het amendement maakt een goede kans te worden aangenomen en past in ons beleid.

Lees meer over