Compensatie transitievergoeding voor werkgevers - infobladen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
14-02-2019

Werkgevers kunnen per 1 april 2020 een compensatie aanvragen van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Ze krijgen hiermee het geld van de transitievergoeding terug die zij na twee jaar ziekte aan een werknemer moeten betalen. De compensatie kan straks ook met terugwerkende kracht worden aangevraagd voor transitievergoedingen die sinds 1 juli 2015 zijn betaald aan werknemers die na twee jaar ziekte zijn ontslagen.
Lees meer over deze regeling in ons infoblad.

 

De voorwaarden voor de overbruggingsregeling transitievergoeding bij ontslag zijn per 1 januari 2019 gewijzigd. Hierdoor kunnen meer werkgevers in het midden- en kleinbedrijf met een klein bedrijf er gebruik van maken. Deze overbruggingsregeling is voor werkgevers met een klein bedrijf, die bij ontslag van werknemer(s) de transitievergoeding niet kunnen betalen. Wie aan de voorwaarden voldoet hoeft misschien niet de hele transitievergoeding te betalen. Lees meer over de overbruggingsregeling in het infoblad op onze site.