Conclusie staatsraad advocaat-generaal over bestuurlijke waarschuwing

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
12-02-2018

Een bestuurlijke waarschuwing is een besluit waartegen men bij de bestuursrechter in beroep kan komen, als die waarschuwing is gebaseerd op een wettelijk voorschrift en zij een voorwaarde is om bij een volgende overtreding een sanctie of maatregel te kunnen opleggen. De waarschuwing is dan een 'essentieel en onlosmakelijk onderdeel' van het sanctieregime. Een waarschuwing die niet op de wet, maar uitsluitend op beleid is gebaseerd, is geen besluit en kan in de regel niet worden aangevochten bij de bestuursrechter.

 

Dit staat in de conclusie van de staatsraad-advocaat generaal Widdershoven. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hem in september gevraagd een conclusie te nemen in een zaak over een waarschuwing die de minister van Sociale Zaken heeft gegeven aan een bedrijf. Dat zou de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit hebben overtreden. Het bedrijf had verzocht om die waarschuwing in te trekken, maar dat weigerde de minister.

 

Terugkerende vraag

De staatsraad advocaat-generaal was gevraagd in zijn conclusie in te gaan op de vraag of een waarschuwing een besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Deze vraag keert regelmatig terug in de rechtspraak van de hoogste bestuursrechters. Het antwoord daarop is bepalend voor de vraag of tegen een waarschuwing bezwaar kan worden gemaakt en beroep kan worden ingesteld. Daarnaast is de staatsraad advocaat-generaal gevraagd welke omstandigheden relevant zijn bij beantwoording van die vraag.

 

Formele rechtskracht

De staatsraad advocaat-generaal heeft nu dus vastgelegd wanneer een bestuurlijke waarschuwing een besluit is. Als tegen zo'n waarschuwing geen bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, krijgt die waarschuwing 'formele rechtskracht'. Dat betekent dat in een procedure over een sanctie die op de waarschuwing volgt, zoals een boete of een andere maatregel, het niet meer kan gaan over de rechtmatigheid van de waarschuwing.

 

Meedenkers

In deze zaak heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak iedereen de mogelijkheid geboden te reageren op de vragen die aan de staatsraad advocaat-generaal zijn gesteld, dus ook anderen dan partijen die direct bij deze zaak zijn betrokken. Het is de eerste keer dat de Afdeling bestuursrechtspraak op deze wijze gebruik heeft gemaakt van het instrument 'amicus curiae': mensen die geen partij zijn maar wel meedenken. De staatsraad advocaat-generaal heeft dan ook rekening gehouden met de 25 schriftelijke reacties die hij van deze meedenkers heeft ontvangen.

 

Lees hier de volledige tekst van de conclusie.