Conferentie Nederland Digitaal: maak van Nederland digitale koploper

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
09-03-2020

Nederland Digitaal, de organisatie die de digitaliseringsstrategie van het Nederlandse kabinet uitvoert, organiseert van 16 tot 19 maart in Groningen de conferentie Nederland Digitaal. Enkele honderden organisaties vanuit overheid, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en maatschappelijke instellingen zijn betrokken geweest bij de meer dan honderd sessies over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering.

 

Digitaliseringsstrategie

Onze samenleving en onze economie digitaliseren. Dit brengt niet alleen kansen maar ook uitdagingen met zich mee. Met digitaliseringsstrategie wil het kabinet de positie van Nederland als digitale koploper van Europa behouden. Daarom komen allerlei aspecten van digitalisering in Nederland aan de orde: van online ondernemen in het midden- en kleinbedrijf tot digitale soevereiniteit voor burgers, van datadelen voor de bestrijding van mensenhandel tot digitale dienstverlening door de overheid en tot digitale weerbaarheid voor bedrijven.

 

Thema's conferentie

Tijdens de Conferentie Nederland Digitaal werken overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen aan opschaling van innovatie, ruimte voor talent en de bescherming van publieke waarden en veiligheid. Het programma van conferentie draait om de volgende thema's:

 

1. Digitale weerbaarheid

2. Artificiële intelligentie

3. Data en groei

4. Connectiviteit

5. Digitale inclusie en vaardigheden

6. Digitale overheid

7. Trends en toekomst

 

Datum

Van 16 tot en met 19 maart.

 

Plaats

MartiniPlaza in Groningen.

 

Kosten

Deelname aan de conferentie is kosteloos op maandag 16 maart (Digitaal Talent Dag) en donderdag 19 maart (Nederland Digitaal Dag). Het aantal plaatsen is beperkt.

 

Aanmelden

U kunt u hier aanmelden.

 

Ga voor meer informatie naar www.nederlanddigitaal.nl.