Conjunctuurinformatie: Afzetprijzen industrie hoger

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
03-02-2020

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in december 2,6 hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In november maakten de prijzen voor producten van de industrie op jaarbasis nog grofweg een pas op de plaats. Vergeleken met november zijn de afzetprijzen van de industrie in december met 0,3 procent gestegen. De prijzen op de binnenlandse markt namen met 0,6 procent toe, die op de buitenlandse markt stegen met 0,1 procent.

 

De ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. In december 2019 kostte een vat ruwe North Sea Brent olie bijna 59 euro: ongeveer 15 procent meer dan een jaar eerder. In november 2019 was de prijs voor een vat ruwe olie bijna 57 euro: ruim 2 procent lager dan in november 2018. Producten van de aardolie-industrie waren in december 12,2 procent duurder dan in december 2018. In november lagen de prijzen 5,4 procent lager dan in november 2018.

 

Producentenvertrouwen daalt

Het producentenvertrouwen in de Nederlandse industrie is gedaald. De vertrouwensindex ging van 2,9 in december naar 2,5 in januari. De ondernemers waren volgens het CBS vooral minder positief over de orderpositie. De gemiddelde indexstand van de afgelopen twintig jaar is 1,0. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde op 10,9 en in februari 2009 de laagste stand op 23,5 negatief. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

 

Meeste nieuwbouwwoningen in tien jaar

Het aantal nieuwbouwwoningen nam vorig jaar het sterkst toe in tien jaar. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Het statistiekbureau verwacht niet dat die groei dit jaar doorzet. Door de PFAS- en stikstofcrisis zijn er minder bouwvergunningen aangevraagd. Vorig jaar werden bijna 71.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd: 6 procent meer dan in 2018. Tussen 2000 en 2009 werden gemiddeld zo'n 76.000 nieuwe woningen per jaar opgeleverd. In de daaropvolgende crisisjaren werd dit niveau bij lange na niet gehaald. De afgelopen jaren werd geleidelijk weer meer nieuwbouw opgeleverd. Daar komt dit jaar waarschijnlijk dus een einde aan.

 

Stikstofuitstoot veehouders opnieuw gedaald

Nederlandse veehouders produceerden in 2019 minder stikstof dan een jaar eerder, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Voor een deel komt dat doordat boeren ander voer zijn gaan gebruiken. Daarnaast nam het aantal dieren af. De veehouders zaten al onder het Europese stikstofplafond en duiken daar nu verder onder. Vooral boeren met runderen, varkens en kippen stoten minder stikstof uit.

In 2019 kwam er 490 miljoen kilo stikstof uit dierlijke mest. Dat is ruim 13 miljoen kilo minder dan een jaar eerder. In 2018 zat de veesector voor het eerst net onder het Europees vastgestelde maximum van 504,4 miljoen kilo. De afstand tot dat plafond is nu groter geworden.

 

Twee derde van de krimp kwam voor rekening van de melkveehouderijen. Melkboeren zitten nu ook onder het plafond dat de EU specifiek heeft vastgesteld voor hun sector. De uitstoot van stikstof kromp omdat het aantal koeien afnam. Daarnaast gebruikten zij voer met minder stikstof. Dit leidde overigens niet tot een lagere melkproductie per koe. De Nederlandse veestapel produceert voor het derde jaar op rij minder fosfaat. Boeren zitten al sinds 2017 onder het Europese fosfaatplafond.