Conjunctuurinformatie: Duidelijke groei export

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
16-04-2018

Het volume van de goederenexport was in februari 4,2 procent groter dan in dezelfde maand een jaar geleden. De groei is iets groter dan in januari. Opnieuw groeide vooral de uitvoer van personenauto's, machines en apparaten, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het volume van de import was in februari 6,2 procent groter dan een jaar eerder. De groei van de import was iets kleiner dan in de voorgaande maand. Volgens de zogenoemde exportradar van het CBS zijn de omstandigheden voor de export in april minder gunstig dan in februari.

 

Export buiten EU groeit sterker dan binnen EU

De waarde van de Nederlandse export van goederen is afgelopen jaar gestegen met 10 procent, tot 43,5 miljard euro. Vooral de uitvoer naar landen buiten de EU nam sterk toe, meldt het CBS. De totale uitvoer van goederen (dus zonder de export van diensten) naar landen buiten de EU steeg in 2017 met 16 procent. De export binnen de EU nam met 8 procent toe, al is de totale waarde daarvan wel nog een stuk groter dan van die naar buiten Europa.

 

De groei van de Nederlandse export drijft vooral op aardolieproducten en auto's, zowel binnen als buiten de EU. Binnen Europa werden verder veel telefoons doorgevoerd. Verhoudingsgewijs waren Zuid-Korea en Rusland de grootste stijgers. De export naar Zuid-Korea steeg met 53 procent tot 5,5 miljard euro. Dat kwam vooral door de uitvoer van chipmachines, waar Nederland met ASML een grote speler voor in huis heeft. Naar Rusland werd 29 procent meer (5,6 miljard) geëxporteerd. Daar waren vooral landbouwmachines en voertuigen in trek. Ook werden naar Rusland veel computers verscheept, die Nederland slechts als tussenbestemming hadden.

 

In absolute zin groeide de export naar de buurlanden het hardst. Verreweg de grootste exportgroei betrof de export naar Duitsland (plus 9 miljard euro), gevolgd door België (plus 4,3 miljard). Ook de Verenigde Staten eindigde hoog op dit lijstje. Er ging voor dik 2 miljard euro meer de Atlantische Oceaan over.

 

Omzet detailhandel stijgt

De detailhandel heeft in februari 2,6 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Het verkoopvolume was 2 procent hoger, terwijl zowel de foodsector als de non-foodsector hogere opbrengsten haalden.

 

De winkels in voedings- en genotmiddelen wisten 2,4 procent meer om te zetten, bij een bijna 1 procent hoger volume. In de non-foodsector deden winkels in meubels en woninginrichting en de drogisterijen het goed. Ook de omzet van de winkels in kleding en de winkels in recreatie-artikelen groeide. Opvallend was echter het omzetverlies voor winkels in doe-het-zelfartikelen, waaronder ook de keukenwinkels en bouwmarkten. Die kampten voor het eerst sinds juli 2016 met omzetverlies. Ook de omzet van de winkels in schoenen en lederwaren en van de winkels in consumentenelektronica en witgoed was lager dan een jaar eerder.

 

Online werd 17,5 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Bij webwinkels, die als hoofdactiviteit de verkoop via internet hebben, dikten de opbrengsten met bijna 16 procent aan. Winkels waarbij online verkoop een nevenactiviteit is, haalden een groei van zo'n 21 procent.

 

Meer faillissementen

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gestegen. In maart werden er 34 bedrijven meer failliet verklaard dan een maand eerder. In februari daalde het aantal faillissementen nog met 42. Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in maart 251 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken, volgens het CBS failliet verklaard. De meeste faillissementen in maart zijn uitgesproken in de handel, namelijk 51. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven, merkt het CBS daarbij op. Relatief gezien werden er in maart de meeste faillissementen uitgesproken in de vervoer en opslag.

 

Minder snelle stijging consumentenprijzen

De consumentenprijzen waren in maart 1 procent hoger dan een jaar eerder. In februari was de prijsstijging van goederen en diensten op jaarbasis nog 1,2 procent. De minder snelle stijging kwam vooral door de ontwikkeling van de prijzen van een aantal voedingsproducten, zoals vlees, zuivel, fruit en aardappelen. De prijsstijging van voedingsmiddelen op jaarbasis is voor de zesde maand op rij afgenomen.

 

Ook de prijsontwikkeling van kleding drukte de stijging van de consumentenprijzen, merkt het CBS op. Daarentegen had de prijsontwikkeling van mobiele telefoondiensten, onderhoud van privé-voertuigen en autobrandstoffen een verhogend effect op de ontwikkeling van de consumentenprijzen.

 

De consumentenprijsindex is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten, zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder dan de prijsontwikkeling van consumentengoederen en –diensten. Dan gaat het bijvoorbeeld ook om de prijsveranderingen van koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud.

 

Naast de consumentenprijsindex berekent het CBS ook de zogenoemde Europees geharmoniseerde prijsindex. In maart was de prijsstijging van goederen en diensten in Nederland volgens deze index 1 procent. Een maand eerder was dat nog 1,3 procent.