Conjunctuurinformatie: Industriële productie omhoog in december

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
12-02-2018

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december vorig jaar 5,2 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. De stijging is een fractie kleiner dan in november. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Al ruim twee jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de machine-industrie groeide in december volgens het CBS het sterkst. Ook de productie van de transportmiddelen-, de farmaceutische-, de rubber- en kunststof-, en de metaalproductenindustrie groeide sterker dan gemiddeld in de industrie.

 

Consumentenprijzen omhoog in januari

De consumentenprijzen in Nederland waren in januari 1,5 procent hoger dan een jaar eerder. In december was de prijsstijging van goederen en diensten op jaarbasis 1,3 procent. De stijging van de consumentenprijzen nam toe door de prijsontwikkeling van elektriciteit en gas, aldus het CBS. De prijsontwikkeling van kleding had daarentegen een verlagend effect.

 

De consumentenprijsindex is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder dan de prijsontwikkeling van consumentengoederen en -diensten, want omvat bijvoorbeeld ook koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud veranderen van prijs.

 

Naast de consumentenprijsindex berekent het CBS ook de zogenoemde Europees geharmoniseerde prijsindex. In januari was de prijsstijging van goederen en diensten in Nederland volgens deze index ook 1,5 procent. Een maand eerder was dat nog 1,2 procent.

 

Iets meer faillissementen in januari

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is opnieuw gestegen. In januari zijn er 5 bedrijven meer failliet verklaard dan een maand eerder. In december steeg het aantal faillissementen met 17. De meeste faillissementen werden in de eerste maand van het jaar uitgesproken in de handel. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in januari de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca, aldus het CBS.

 

Dalingen en stijgingen van het aantal faillissementen kunnen elkaar snel opvolgen. In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen. Daarna is er sprake van een dalende trend en bereikte het aantal faillissementen in augustus 2017 het laagste niveau sinds 2001.

 

Daarna wisselden stijgingen en dalingen elkaar af. In december en januari nam het aantal faillissementen dus iets toe, maar de laatste tien maanden is de ontwikkeling van het aantal faillissementen volgens het CBS min of meer stabiel.

 

Meer containers naar Nederlandse zeehavens

Nederlandse zeehavens verwerken steeds meer containers. In de eerste drie kwartalen van vorig jaar steeg de aanvoer van goederen via de metalen laadkisten met 13 procent op jaarbasis. De doorvoer van geloste containers naar andere zeehavens wereldwijd steeg in de periode zelfs met 30 procent.

 

De totale goederenoverslag steeg in de eerste negen maanden van 2017 met 2 procent. Containers waren daarbij goed voor een vijfde van het totale gewicht van 46 miljoen ton dat in de zeehavens werd gelost. Krap vier op de tien containers werden in de meetperiode ongeopend weer doorgevoerd. Het CBS benadrukt dat deze vorm van doorvoer zeer concurrentiegevoelig is, omdat containers niet gebonden zijn aan het achterland van de zeehaven.

 

De haven van Rotterdam is goed voor bijna alle containers die in Nederlandse zeehavens worden verwerkt. Een derde van alle containers die in Rotterdam worden gelost, is bestemd voor de doorvoer. Sinds twee containerterminals op de Tweede Maasvlakte in 2015 in gebruik zijn genomen, stijgt het aantal aangevoerde containers in Rotterdam sterk.

 

Minste bedrijven opgeheven sinds 2008

Het aantal bedrijven dat de deuren sloot, lag vorig jaar op het laagste niveau sinds 2008. Volgens het CBS hielden ruim 95.000 bedrijven ermee op. De sectoren waar de meeste bedrijven worden gesloten, zijn ook de sectoren waar de meeste bedrijven starten. Managementadviesbureaus staan in beide lijstjes op de eerste plek. Ook webwinkels werden zowel veel opgeheven als begonnen.