Conjunctuurinformatie: Koopwoningen in mei bijna 8 procent duurder

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
22-06-2020

Bestaande koopwoningen waren in mei 7,7 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. De prijsstijging is hoger dan in de voorgaande maanden, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster na onderzoek. Het aantal transacties daalde wel.

 

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Vorige maand werden er 18.347 woningtransacties geregistreerd: bijna 7 procent minder dan een jaar terug. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn bijna 89.000 woningen gewisseld van eigenaar: ruim 5 procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar.

 

In de cijfers over de maand mei zijn eventuele invloeden van de coronaepidemie nog niet of nauwelijks zichtbaar. Dit komt doordat de cijfers gebaseerd zijn op notarisoverdrachten. De koopcontracten zijn vermoedelijk nog grotendeels voor het uitbreken van de crisis in Nederland afgesloten, aldus het CBS.

 

Consumenten iets minder somber

Nederlandse consumenten hebben iets meer vertrouwen gekregen, maar zijn nog altijd erg somber door de coronacrisis. Terwijl de koopbereidheid in juni minder negatief werd, veranderde het oordeel over het economische klimaat niet. Het consumentenvertrouwen kwam uit op min 27, tegen min 31 in mei. Daarmee ligt het vertrouwen ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Dat staat op min 5. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit op 36. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 met min 41.

 

De koopbereidheid van Nederlanders toonde enige verbetering en ging van min 17 naar min 11. Consumenten zijn over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden een fractie positiever. Verder is hun oordeel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden minder negatief en vinden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen minder ongunstig dan in mei. Het oordeel over het economische klimaat bleef ongewijzigd staan op min 52. Terwijl het oordeel over de economie van de afgelopen twaalf maanden negatiever was, werd het oordeel voor de komende twaalf maanden wat minder negatief.

 

Minder bedrijven failliet

Het aantal faillissementen van bedrijven en eenmanszaken kwam in de tweede week van juni uit op zestig: elf minder dan een week eerder. De groothandel telde het grootste aantal bedrijven die omvielen: negen. Bij de eet- en drinkgelegenheden werden zeven faillissementen geregistreerd. Ook in de specialistische zakelijke dienstverlening, zoals juridische dienstverlening of architecten- en reclamebureaus, gingen zeven bedrijven failliet. Daarmee was wel sprake van een stijging ten opzichte van de vorige meting.

 

In de kappers- en schoonheidsverzorging gingen vier bedrijven failliet: het hoogste aantal in deze branche in een week tot nu toe dit jaar. Gemiddeld ging er sinds de jaarwisseling één bedrijf per week op de fles in die sector.

 

Het CBS rapporteert wegens de coronacrisis wekelijks het aantal faillissementen, om zo de impact van de virusuitbraak inzichtelijk te maken. Sinds de jaarwisseling is over 1.787 bedrijven of instellingen een faillissement uitgesproken. Dat zijn er 66 meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

 

Werkloosheid loopt op tot 3,6 procent

De werkloosheid in Nederland is, mede als gevolg van de coronacrisis, opgelopen tot 3,6 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder was dit nog 3,4 procent. Het aantal mensen met een betaalde baan is sinds maart met 201.000 gedaald. In mei kwamen er 16.000 werklozen bij, waardoor Nederland vorige maand 330.000 werklozen telde. Na februari, dus in alle maanden waarin preventiemaatregelen tegen het coronavirus golden, kwamen er 56.000 werklozen bij. Het grootste deel – 38.000 – was jonger dan 25 jaar. Volgens het CBS ligt de werkloosheid nu op hetzelfde niveau als begin 2019.

 

De daling van het totale aantal werkenden door de coronacrisis deed zich ook vooral voelen bij jongeren. Van de 201.000 mensen vallen er 139.000 in de leeftijdscategorie tot 25 jaar. Eerder werd al duidelijk dat het aantal WW-aanvragen door jongeren was verdrievoudigd sinds er maatregelen tegen het coronavirus van kracht zijn. Dat deze groep zo hard wordt geraakt, komt onder andere doordat zij vaker met flexcontracten werken en vooral actief zijn in horeca en detailhandel.

 

Daling export in april

In april werd de export van goederen hard geraakt door de coronacrisis. Volgens het CBS was op jaarbasis sprake van een daling van de volumes met 11,2 procent: de grootste krimp na juni 2009. In april werden onder meer minder transportmiddelen en machines uitgevoerd. De daling van de export van producten van Nederlandse makelij was groter dan die van de wederuitvoer. Verder was het volume van de import in april 8 procent kleiner dan een jaar eerder. Dit is de grootste krimp na oktober 2009. Bij de invoer ging het met name om minder transportmiddelen, machines en kleding.

 

Volgens het statistiekbureau zijn de omstandigheden momenteel nog minder gunstig dan in april. Dat komt vooral doordat de krimp van de Duitse industriële productie veel groter is. Verder zijn ondernemers in Nederland, maar ook in Europa, in doorsnee minder te spreken over hun buitenlandse orderposities. Ook het vertrouwen van Europese ondernemers, in het bijzonder de Duitse zelfstandigen, was negatiever. De export van goederen maakt ongeveer driekwart uit van de totale export.