Conjunctuurinformatie: Omzet zakelijke dienstverlening groeit door

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
04-03-2019

De zakelijke dienstverlening is in de laatste drie maanden van 2018 onverminderd doorgegroeid, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zakelijk dienstverleners behaalden een 8,4 procent hogere omzet dan een jaar eerder. Dat groeitempo is vergelijkbaar met voorgaande kwartalen. IT-bedrijven schakelden een tandje hoger en groeiden op jaarbasis met 8,5 procent, tegenover 7 procent in het voorgaande kwartaal.

 

Uitzendbureaus, schoonmaak- en hoveniersbedrijven waren de grootste groeiers in het vierde kwartaal. Ook ingenieursbureaus streken duidelijk meer omzet op dan een jaar eerder. Voor opinie- en marktonderzoekers bleef de omzet gelijk.

 

Sterke omzetgroei horeca

De omzetgroei van de horeca is afgelopen jaar uitgekomen op 6,9 procent: de hoogste groei na 2000. Het volume, dus het aantal consumpties en/of overnachtingen, dikte met 3,9 procent aan. In het laatste kwartaal van het jaar was sprake van een omzetgroei van 1,8 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Het volume groeide met 1,7 procent. Daarbij namen de opbrengsten van eet- en drinkgelegenheden met 1,7 procent toe en de omzet van logiesverstrekking met 1,9 procent. Al bijna zes jaar neemt de omzet van de horeca ieder kwartaal toe, aldus het CBS.

 

Omzet bouw groeit, aantal vergunningen stokt

De opbrengsten in de Nederlandse bouw zijn vorig jaar met een ruim tiende toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee groeide de sector volgens het CBS het hardst in tien jaar. In de burgerlijke en utiliteitsbouw werd de grootste omzetgroei genoteerd. De opbrengsten kwamen daar een fractie uit boven het niveau van 2008, het laatste jaar voordat de financiële crisis om zich heen greep.

 

Het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen daarentegen stokte op 70.000: dezelfde hoeveelheid als in 2017. In dat jaar was er juist nog sprake van een toename van 30 procent. Na het verlenen van een vergunning duurt het doorgaans twee jaar voordat een nieuwbouwwoning af is. Voor de crisis gaven gemeenten overigens zo'n 80.000 vergunningen voor nieuw te bouwen woningen af.

 

Wegens de krapte op de woningmarkt spraken woningmarktpartijen en het kabinet vorig jaar af dat er jaarlijks 75.000 nieuwe woningen bij moeten komen. Dat doel wordt dit jaar naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald, schreven economen van ING in december in een rapport. Een van de oorzaken zou het stagnerende aantal afgegeven vergunningen zijn.

 

Werkloosheid stabiel op 3,6 procent

Het werkloosheidspercentage is in januari gestabiliseerd ten opzichte van een maand eerder, op 3,6 procent. In de eerste maand van het jaar waren er 329.000 werklozen. Vorige maand hadden bijna 8,9 miljoen mensen betaald werk. Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 18.000 per maand toegenomen.

 

Bijna 4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen dus de 329.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. De rest van deze groep niet-werkenden, ruim 3,7 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is de laatste drie maanden met gemiddeld 11.000 per maand afgenomen, aldus het CBS. Uitkeringsinstantie UWV registreerde eind januari 279.000 lopende ww-uitkeringen.

 

Consument voor het eerst in jaren negatief

Het vertrouwen van consumenten is voor het eerst in vier jaar tijd negatief. Zowel het oordeel over het economische klimaat als de koopbereidheid verslechterde iets. Het consumentenvertrouwen kwam in februari uit op min 2, het laagste peil na februari 2015. In januari was dat 1. Met min 2 lag het consumentenvertrouwen nog wel boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar, dat op min 3 staat. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit op 36. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 met min 41.

 

Het CBS maakte ook bekend dat huishoudens in december 2,3 procent meer hebben besteed dan een jaar eerder. Zij gaven vooral meer geld uit aan voeding en auto's. De groei was hetzelfde als in november. Volgens de zogeheten consumptieradar van het CBS zijn de omstandigheden voor de consumptie in februari minder gunstig dan in december.