Consultatie over aanpassing tarieven Inspectie Leefomgeving

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
25-11-2019

Het ministerie van Infrastructuur heeft het voornemen om de tarieven van vergunningen die Inspectie Leefomgeving en Transport hanteert per 1 januari 2020 te wijzigen. De tarieven worden conform de stijging van de kosten van vergunningverlening verhoogd in de volgende regelingen:

- de regeling tarieven Spoorwegwet 2012;

- de regeling tarieven Wet lokaal spoor;

- de regeling vergoeding documenten Wet personenvervoer 2000;

- de regeling tachograafkaarten;

- de regeling Nederlandse tarieven schepenwet;

- de regeling tarieven scheepvaart 2005;

- de regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk;

- de tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen;

- de regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik;

- de regeling tarief Wet kabelbaaninstallaties.

 

Iedereen kan tot en met 8 december reageren op deze consultatie.

Lees meer over