Consultatie over regels rond elektronisch procederen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
09-03-2020

Het ministerie van Justitie en Veiligheid bereidt het Besluit elektronisch (Bep) procederen voor. Dat besluit biedt een regelgevend kader voor alle vormen van vrijwillig en verplicht elektronisch procederen in het civiele recht en het bestuursrecht. Het Bep komt in de plaats van huidige lagere regelgeving over elektronisch procederen, waaronder het Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht. Het Bep sluit inhoudelijk zo veel mogelijk aan op dit besluit.

 

Rechterlijke instanties en betrokkenen bij een civiele of bestuursrechtelijke procedure (burgers en bedrijven en hun procesvertegenwoordigers en bestuursorganen) krijgen met deze wijziging te maken. Het Bep bevat de regels die rechterlijke instanties in acht moeten nemen als zij in civiele en bestuursrechtelijke procedures de mogelijkheid van elektronisch procederen wensen open te stellen. Het Bep verplicht de rechterlijke instanties niet om de mogelijkheid voor elektronisch procederen in te voeren. Het Bep gaat evenmin over de invoering van een verplichting voor procespartijen tot elektronisch procederen.

 

Kijk hier voor de consultatie over elektronisch procederen.