Consultatie over versterking participatie op decentraal niveau

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
13-01-2020

Een wetsvoorstel dat regelt dat het decentraal bestuur inwoners in staat stelt te participeren bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid, ligt ter consultatie. De regeling over inspraak in de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet en Wet openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES) moeten daarvoor worden uitgebreid naar een participatieverordening. Daarnaast wordt het uitdaagrecht wettelijk verankerd.

 

Uitdaagrecht

Voortaan regelen gemeenten, provincies, waterschappen en de BES-eilanden in hun participatieverordening niet alleen de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding van beleid, maar ook bij de uitvoering en evaluatie daarvan. Een specifieke vorm van participatie in de uitvoering van beleid is het uitdaagrecht: het recht van bewoners om de overheid uit te dagen wanneer zij denken voorzieningen zelf beter of efficiënter te kunnen organiseren. Dit recht wordt met de wetswijziging wettelijk verankerd. De verwachting is dat met deze wetswijziging inwoners meer betrokken worden in verschillende beleidsfasen en de nabijheid tussen bestuur en inwoner groter wordt.

 

Lees hier de internetconsultatie. Reageren kan tot en met 14 februari.

Lees meer over