Doorbraak in strijd tegen plastic soep

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
12-03-2018

Om na vele jaren een doorbraak te forceren in de strijd tegen plasticsoep, komt staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) samen met het verpakkend bedrijfsleven, gemeenten en andere betrokken partijen met nieuwe doelen en maatregelen: 70 tot 90 procent minder plastic flesjes in het zwerfafval en 90 procent hergebruik van kleine flessen.

 

Het bedrijfsleven en gemeenten gaan direct aan de slag. Als onverhoopt de afgesproken doelen in het najaar van 2020 niet gehaald zijn, wordt er per 1 januari 2021 statiegeld ingevoerd op plastic flesjes. Het zou dan gaan om 10 tot 15 cent voor plastic flessen tot 1 liter. Bij eventuele invoering worden kleine winkeliers ontlast. De voorbereiding van noodzakelijke wetgeving start nu.

 

Slecht voor milieu

Van Veldhoven: "Zwerfafval is slecht voor het milieu en slecht voor ons humeur. We kennen allemaal de beelden: de berm vol zwerfafval in Nederland, het strand vol flesjes op Bali, dieren vol plastic in de oceanen. Dat moet ophouden! Statiegeld helpt - dat weten we - dus de invoering van statiegeld op kleine flesjes zet ik in gang. Maar als een andere aanpak sneller hetzelfde resultaat boekt, is statiegeld niet nodig. Zolang we de plasticsoep maar aanpakken en we van oude flesjes nieuwe flesjes maken."

 

Brede aanpak

Zwerfafval bestaat uit meer dan alleen plastic flesjes. Van Veldhoven blijft daarom hameren op een brede aanpak van al het afval. Nog dit jaar verschijnt hiervoor de Landelijke Aanpak Zwerfafval. Een speerpunt daarbij is om burgers te betrekken bij het schoonhouden van berm, plantsoen en park. De staatssecretaris trekt ook hierin samen op met producenten (verantwoordelijk voor verduurzaming) en gemeenten, die bijvoorbeeld actie ondernemen op het gebied van handhaving, opruimen en het plaatsen van afvalbakken.

 

Hergebruik verpakkingen

Op dit moment zijn te veel verpakkingen lastig opnieuw te gebruiken. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij producenten. Van Veldhoven wil hen stimuleren betere verpakkingen te gebruiken door producenten met moeilijk te recyclen verpakkingen meer te laten meebetalen aan het opruimen van ons afval. Fabrikanten die goed bezig zijn, betalen minder. Hierover gaan de staatssecretaris en het bedrijfsleven verder in gesprek. Hun gezamenlijke doel is dat 90 procent van de plastic flesjes opnieuw gebruikt kan worden.

Commentaar MKB-Nederland en VNO-NCW
De afspraak die staatssecretaris Van Veldhoven en het verpakkend bedrijfsleven, gemeenten en andere partijen hebben gemaakt over meer hergebruik van kleine flesjes en minder plastic flesjes in het zwerfafval is goed nieuws. Goed voor het milieu, maar ook goed dat een mogelijke invoering van statiegeld alleen aan de orde komt als de doelstellingen in 2020 niet worden gehaald.
 
Statiegeld is volgens sommigen de oplossing voor alle kwalen, maar uit onderzoek komt de ongemakkelijke waarheid naar voren dat statiegeld op plastic flesjes niet veel effect heeft en ook niet kosteneffectief is. Slim geplaatste afvalvoorzieningen, zichtbaar schoonmaken en handhaven bij iedereen die afval op staat gooit, werkt veel beter.
 
Mocht statiegeld onverhoopt toch moeten worden ingevoerd, dan zullen kleine winkeliers en kleinere verkooppunten worden ontlast. Wij zullen met de staatssecretaris in gesprek gaan om dit goed uit te werken, want het midden- en kleinbedrijf zit er niet op te wachten om deze ineffectieve statiegeldmaatregel te faciliteren, vooral als die extra kosten en administratieve lasten voor de ondernemer met zich meebrengt.