Drie afwegingsprincipes NOVI moeten helpen bij beschermen landschap

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
15-04-2019

In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), de langetermijnvisie van het Rijk op de leefomgeving, komen drie afwegingsprincipes om ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken, maar tegelijkertijd landschappelijke kwaliteiten te kunnen beschermen. Die afwegingsprincipes zijn dat combineren boven enkelvoudig gaat, dat kenmerken en identiteit van een gebied centraal staan en dat afwentelen moet worden voorkomen. Dat antwoordden ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Schouten (Landbouw) op Kamervragen.

 

Bescherming landschap

De NOVI heeft vier prioriteiten, namelijk duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland, ruimte voor klimaatverandering en de energietransitie, sterke, leefbare en klimaatbestendige steden en regio's en tot slot een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. De vraag aan de bewindslieden was hoe deze prioriteiten zich in de praktijk gaan verhouden tot de uitdrukkelijke wens van veel Nederlanders om ons landschap te beschermen.

 

Spanning

Volgens de ministers spelen verschillende maatschappelijke opgaven, zoals duurzame landbouw, verstedelijking, biodiversiteit en de energietransitie. Zij zien het als hun opgave om unieke cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van onze Nederlandse landschappen te behouden of te versterken. Tegelijkertijd willen ze ontwikkelingen in Nederland mogelijk maken. Dit levert soms spanningen op en maakt keuzes noodzakelijk. De NOVI geeft richting aan de regionale en lokale keuzes.

Lees meer over