ECN en PBL starten kennisnetwerk MIDDEN met de industrie

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
09-04-2018

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Energieonderzoekcentrum Nederland (ECN) gaan de huidige productiemethodes en mogelijke duurzame verbeteropties voor de Nederlandse industrie in kaart brengen en ontsluiten. Voor de energie-intensieve industrie is de opgave om CO2 te reduceren vanwege het klimaatakkoord immers groot. Niet alleen de twaalf grootste uitstoters moeten aan de slag, maar de hele industrie krijgt te maken met een andere energievoorziening, andere materiaalstromen en andere businessmodellen

 

Kennisnetwerk MIDDEN

Met het kennisnetwerk MIDDEN willen het PBL en ECN straks informatie geven over enkele honderden afzonderlijke inrichtingen. Dat biedt inzicht in mogelijkheden voor lokale samenwerking en infrastructuur. Ook is het de bedoeling om een groot aantal industrieprocessen en de belangrijkste materiaalstromen in kaart te brengen. Van grote waarde is dan het overzicht van alle decarbonisatiemogelijkheden. Straks kunnen er consistente, kwantitatieve studies worden gemaakt voor vergaande CO2-reductie in regio's, sectoren en materiaalketens.

 

Brug slaan

MIDDEN komt beschikbaar voor alle kenniswerkers, industrie en bestuurders in het publieke domein. Zo'n netwerk opzetten kan alleen samen met die industrie. "We hebben ongekend veel positieve reacties op ons initiatief", zegt Ton van Dril, de projectleider van ECN. "We bieden veel mogelijkheden voor de industrie om scherp aan te geven welke maatregelen mogelijk zijn en wat er nodig is om dat te realiseren. Daar wordt de kennis vanuit de instituten en de aangesloten universiteiten op aangesloten. We moeten met MIDDEN nu eindelijk de brug slaan tussen de theoretische kennis waarmee we de reductiescenario's berekenen en de praktijkinzichten van de bedrijven zelf."