Europese Raad

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
09-04-2018

Onlangs kwamen de Europese regeringsleiders bij elkaar tijdens de voorjaarstop in Brussel. Zij spraken daar over diverse onderwerpen, zoals het voorstel voor een digitale belasting, de interne markt, het Social Fairness Package (het pakket voor eerlijke en goed functionerende arbeidsmarkten) en het klimaatakkoord van Parijs.

 

Conflicten

Ook sprak de Europese Raad over enkele conflicten, zoals het staalconflict met de VS. Daarnaast veroordeelde de Raad de rol van Turkije in het conflict in de Middellandse Zee met Cyprus en Griekenland. Tot slot kwam ook de aanslag in Salisbury aan bod. De Europese Raad schaart zich achter het Verenigd Koninkrijk, dat Rusland hiervoor verantwoordelijk houdt. Het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Nederland en een groot aantal andere landen stuurden tientallen Russische diplomaten weg, als reactie op de aanslag in Salisbury.

 

Brexit

Daarna spraken de regeringsleiders zonder de Engelse premier May over de Brexit en de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Zij gaven goedkeuring aan de voorgestelde transitieperiode, die ingaat als het land de Europese Unie op 29 maart 2019 verlaat. Tijdens deze transitieperiode, die tot 1 januari 2021 duurt, zal het nog tot de douane-unie en de interne markt blijven horen, maar zal het niet meer kunnen meebeslissen over EU-wetgeving. Verder gaven de EU-leiders aan te streven naar een breed vrijhandelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk en een zo goed mogelijke samenwerking, voornamelijk op terreinen als veiligheid, defensie, terrorisme en buitenlandbeleid.

 

Monetaire unie

Tot slot spraken ook de 19 eurolanden elkaar. Zij wisselden van gedachten over langetermijnhervormingen van de economische en monetaire unie. De euroleiders maakten duidelijk dat de grootste prioriteiten de versterking van de bankenunie en de hervorming van het Europese stabiliteitsmechanisme zijn. Tijdens de volgende eurotop, in juni, zal hier verder over worden gesproken en zullen hierover waarschijnlijk besluiten worden genomen.

Lees meer over