Extra geld voor technisch vmbo op voortgezet speciaal onderwijs

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
04-03-2019

Het voorgezet speciaal onderwijs (vso) krijgt geld voor technisch voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Het kabinet trekt jaarlijks 100 miljoen euro extra uit voor technisch vmbo; 2 miljoen euro daarvan gaat dit jaar naar het vso. Dat heeft minister Slob (Onderwijs) bekendgemaakt. Slob: "Sommige jongeren op het vso hebben gaven en talenten voor techniek die we niet onbenut willen laten. Met het extra geld geven we deze leerlingen de kans om hun technische vaardigheden optimaal te ontwikkelen."

 

Aparte schoolsoort

Het vso is een aparte schoolsoort en krijgt daarom niet automatisch geld dat voor het reguliere voortgezet onderwijs bedoeld is. Omdat de jaarlijkse 100 miljoen bedoeld is om techniekonderwijs in het vmbo te stimuleren, gaat er nu ook 2 miljoen euro naar het technisch vmbo op het vso voor 2018 en 2019. Per leerling is het bedrag gelijk aan het bedrag voor reguliere vmbo-leerlingen. Vanaf 1 april kunnen vso-scholen het geld aanvragen.

 

Regionale aanpak

Vanaf 2020 wordt de 100 miljoen euro ingezet op basis van regionale plannen die vmbo-scholen samen met middelbare beroepsinstellingen en het bedrijfsleven opstellen. De scholen voor voortgezet speciaal onderwijs die ook technisch vmbo aanbieden, maken hier deel van uit.

 

Behoefte

De scholen krijgen een extra financiële injectie omdat goed techniekonderwijs hard nodig is. De vraag vanuit het bedrijfsleven naar goed opgeleid technisch personeel neemt toe. Tegelijk worden scholen geconfronteerd met dalende leerlingaantallen en een afname van het aandeel leerlingen dat kiest voor vmbo-techniek. Dat maakt het lastig om in alle regio's kwalitatief hoogstaand en dekkend techniekonderwijs te blijven bieden. Ook staat de kwaliteit van de opleidingen onder druk door een dreigend docententekort.