Extra rijksgeld voor knelpunten infrastructuur

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
18-12-2017

Het Rijk trekt de komende jaren extra geld uit om de groei van het verkeer te kunnen opvangen. Ruim 700 miljoen euro gaat naar knelpunten in het wegverkeer. Ook investeert het Rijk 150 miljoen in zogenaamde opstelplekken voor treinen. Dat hebben minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven aan de Kamer laten weten bij de presentatie van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport.

 

Bereikbaarheid steden
Om de bereikbaarheid van de stedelijke gebieden te verbeteren, willen minister en staatssecretaris volgend voorjaar concrete afspraken maken met de regio's Rotterdam-Den Haag en Amsterdam. Ook voor de regio Utrecht komt er een nieuw programma, met de nadruk op openbaar vervoer. De groei van het aantal treinpassagiers wil het Rijk onder andere ondervangen met een investering in randstedelijke opstelterreinen. Zo moet er meer ruimte komen om het toenemende aantal treinen te stallen, die bovendien steeds langer worden.  

 

Wegen
Tot 2030 komt er in Nederland in totaal 1000 kilometer aan rijstroken bij. Rijkswaterstaat werkt nu aan de verbreding van wegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. De komende jaren starten ook de werkzaamheden voor grote nieuwe wegverbindingen, zoals de snelweg A16, de verlengde A15 in Gelderland en de verbreding van de A27 bij Utrecht. Daarnaast pakt het Rijk knelpunten op de A2 tussen Deil en Den Bosch, de A1 bij Barneveld, de A58 tussen Tilburg en Breda en de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem aan. De regio's dragen zelf ook bij aan deze projecten. 

 

Goederenvervoer
De bewindslieden hebben zich samen met de regio en de logistieke sector uitgesproken om het goederenvervoer over weg, water en spoor gezamenlijk aan te pakken. Dit vervoer moet slimmer en duurzamer worden, met zo veel mogelijk inzet van nieuwe, innovatieve technieken. De wegverbreding van de A15 in Zuid-Holland maakt hier onderdeel van uit. Op de transportroutes van de haven Rotterdam naar het achterland wordt gekeken naar de inrichting van extra beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens.

 

Spoorwegen
Voor verduurzaming van het spoorvervoer trekt het Rijk 25 miljoen euro uit. Met dit geld wordt in Noord-Nederland geëxperimenteerd met de eerste waterstoftrein. Ook zullen er proeven worden genomen met een hogere spanning op de bovenleidingen, waardoor een trein sneller kan optrekken en het spoor intensiever kan worden bereden. De eerste experimenten met vraaggestuurd openbaar vervoer komen in Zeeland van de grond.

 

Vaarwegen
Met de provincie Brabant en de gemeente Tilburg zijn afspraken gemaakt om het Wilhelminakanaal te verbreden. Door herbouw van sluis II wordt dit kanaal in de toekomst bevaarbaar voor grotere schepen. Ook op de vaarweg Lemmer-Delfzijl worden drie bruggen aangepakt, om hogere containerschepen doorgang te kunnen verlenen.  

 

Commentaar MKB-Nederland en VNO-NCW

De contouren van onze campagne NL Next Level zijn duidelijk zichtbaar in dit programma. Wat er nu moet gebeuren is doorpakken, proeven uitvoeren en opschalen.