Fraude met tachograaf staat handhaving rij- en rusttijden in de weg

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
11-02-2019

Fraude met tachografen in vrachtwagens neemt steeds geavanceerdere vormen aan en is nauwelijks meer op te sporen. Dat stelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in haar signaalrapportage met als belangrijkste conclusie: de ILT twijfelt of de tachograaf nog een betrouwbaar handhavingsinstrument is. Met de nieuwe vormen van fraude komt de handhaving op de rij- en rusttijden in het geding.

 

Arbeidsomstandigheden

De geavanceerde vormen van fraude leiden ertoe dat de ILT haar zorgen uit over de arbeidsomstandigheden van vrachtwagenchauffeurs en de verkeersveiligheid. Niet voldoen aan de wettelijk voorgeschreven tijden kan namelijk invloed hebben op het rijgedrag. De fraude tast ook de eerlijke concurrentie in de branche aan. De inspectie merkt dat het aantal overtredingen van de rij- en rusttijden daalt. Mogelijk is die te verklaren uit de moeilijk op te sporen fraude met tachografen.

 

Conclusies onderzoek

De belangrijkste conclusies uit onderzoeken van 2017 en 2018 zijn:

- Eenvoudige fraude was eerder makkelijk op de sporen. Dit is fraude met bijvoorbeeld magneten of rijden met andermans bestuurderskaart.

- Nieuwe vormen van tachograaffraude zijn bij weginspecties niet of nauwelijks zichtbaar, alleen soms pas na een uitgebreid onderzoek.

- Chauffeurs, eigenaren van vrachtwagens en installateurs van tachografen zijn actief betrokken bij de fraudes.

- Er staat geen straf op het bezit van een gemanipuleerde tachograaf.

- Straffen voor fraude met tachografen staat niet in verhouding tot de winst die criminelen met de manipulaties behalen.

 

Europees probleem

De manipulaties met tachografen beperken zich niet tot Nederland. Het samenwerkingsverband van Europese handhavingsdiensten Euro Controle Route trekt dezelfde conclusies als de ILT naar aanleiding van soortgelijke gevallen in andere lidstaten en heeft hiervoor aandacht gevraagd bij de Europese Commissie. Die gaat daarom in gesprek met de fabrikanten van tachografen om de beveiliging verder te verbeteren en informatie over nieuwe detectietechnieken beter met elkaar te delen.

 

Nederlandse aanpak

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wil fraude met de tachograaf stevig aanpakken. Ze kijkt naar hardere sancties voor fraudeurs, zoals het intrekken van vergunningen of de bestuurderskaart. Daarnaast werkt de minister aan een regeling die het mogelijk maakt om bevoegdheidspas van monteurs bij overtredingen te schorsen of in te trekken. In dat laatste geval kunnen ze hun beroep niet meer uitoefenen.

Commentaar MKB-Nederland en VNO-NCW
Wij maken ons zorgen over de fraude en we veroordelen die. Hoewel de fraude vaak moeilijk te detecteren is, moet de ILT wel de capaciteit krijgen om te kunnen handhaven. Overigens gaan niet alle transporteurs met opzet in de fout, want er is een veelvoud aan regels die vaak ook erg complex zijn.
 
Momenteel wordt de EU-wetgeving voor het vrachtvervoer over de weg herzien, inclusief rust- en rijtijden en het gebruik van de tachograaf in vrachtwagens, maar herziening van de regels is niet voldoende. De handhaving door nationale autoriteiten in het Europese wegvervoer is cruciaal. Zij moeten voldoende toegerust zijn om Europese regels professioneel en effectief te kunnen handhaven.