Gedragscode voor Tijdelijke Natuur bij braakliggende terreinen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
12-03-2018

Er hoeft geen ontheffing Tijdelijke Natuur meer te worden aangevraagd voor plannen voor braakliggende terreinen waar beschermde soorten kunnen voorkomen. In plaats daarvan kan ook gebruik worden gemaakt van de Gedragscode Tijdelijke Natuur van de stichting Tijdelijke Natuur.

 

Beschermde soorten

Plannen voor het gebruik van braakliggende terreinen werden in het verleden belemmerd doordat er beschermde soorten op die terreinen waren. Terreinen werden 'natuurvrij' gehouden, om te voorkomen dat beschermde soorten zouden opduiken en vanwege natuurwetgeving voor lange procedures zouden zorgen. Een aantal jaren geleden kwam er de mogelijkheid om een ontheffing Tijdelijke Natuur aan te vragen. Als eigenaren de natuur de ruimte gaven (minimaal één jaar en tot de bouw begint) dan kregen zij vooraf toestemming om de beschermde soorten die zich er vestigen te verwijderen.

 

Gedragscode

Die ontheffing is nu niet meer nodig wanneer de Gedragscode Tijdelijke Natuur van de stichting Tijdelijke Natuur wordt gebruikt. Bij zowel de ontheffing als de gedragscode moet de aanvrager vooraf dezelfde informatie overleggen, ze zijn allebei alleen geldig voor de nieuw gevestigde soorten en in beide gevallen gelden dezelfde zorgplichtmaatregelen op basis van een inventarisatie van de dan aanwezige beschermde soorten.

 

Stichting Tijdelijke Natuur zet een melding met alle bijbehorende stukken binnen twee weken op haar publiek toegankelijke website en geeft de aanmelding door aan de betreffende provincie. Zo is ook handhaving op de hoogte. Een terrein aanmelden is snel en gratis, maar de eigen verantwoordelijkheid speelt een grote rol. Belanghebbenden die constateren dat de aanvrager zich niet houdt aan de voorwaarden van de gedragscode kunnen het bevoegd gezag vragen om handhaving.

 

De aanmelding voor de gedragscode moet elke vijf jaar worden herbevestigd. Aanmelden kan via www.tijdelijkenatuur.nl.