Gemeenten experimenteren met 'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
15-04-2019

De achttiende tranche van de Crisis- en Herstelwet (Chw) is onlangs in het Staatsblad gepubliceerd. Via de Chw kunnen overheden nu al gebruik maken van enkele mogelijkheden uit de Omgevingswet.

 

Zestien nieuwe gebieden

Via deze tranche zijn zestien nieuwe gebieden toegevoegd aan het experiment met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, de voorloper van het omgevingsplan. In de aangewezen gebieden streven de gemeenten onder andere naar duurzaamheid door bijvoorbeeld bestaande terreinen en gebouwen te hergebruiken, duurzame energievoorzieningen toe te passen, bedrijven te laten samenwerken of functies te integreren.

 

Op het GreenTech Park in Boxtel bijvoorbeeld worden met slimme technologieën reststromen opgewaardeerd tot waardevolle hernieuwbare grondstoffen, producten en groene energie. Door de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid in dit experiment ontstaat een kenniscentrum voor circulaire energie.

 

Combinatie experimenten

Gemeenten kunnen er voordeel bij hebben om verschillende experimenten te combineren. Leiden combineert bijvoorbeeld voor het bedrijventerrein aan de Rooseveltstraat de mogelijkheden van een ontwikkelingsgebied met een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Met het bestemmingsplan+ met verbrede reikwijdte wordt een flexibel bestemmingsplan gemaakt dat de milieugebruiksruimte moet optimaliseren.

 

Uniforme looptijd

Om tegemoet te komen aan de wens met de Omgevingswet te experimenteren, is gekozen voor een uniforme looptijd voor de experimenten met een flexibel bestemmingsplan en bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte. Is het ontwerp van het plan vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet ter inzage gelegd, dan kan dit plan nog tot 1 januari 2024 worden vastgesteld. Dit geeft duidelijkheid voor alle betrokkenen.