Halvering collegegeld flinke stap dichterbij

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
12-02-2018

Om het hoger onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken is in het regeerakkoord afgesproken dat het collegegeld voor alle studenten in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo) voor het eerste jaar met de helft wordt verlaagd. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs en om dit met een spoedverzoek voor te leggen aan de Raad van State.

 

Lagere drempel

Als de wet een feit is, betalen studenten die nog niet eerder hebben gestudeerd vanaf studiejaar 2018-2019 niet langer 2060 euro voor het eerste jaar, maar 1030 euro. Het kabinet hoopt hierdoor evenuele financiële drempels zo veel mogelijk weg te nemen. Ook studenten aan bijvoorbeeld university colleges en deeltijdstudenten betalen straks nog maar de helft van het voor hen geldende collegegeld in het eerste jaar.

 

Lerarenopleiding

Bij lerarenopleidingen geldt dat studenten niet één, maar zelfs twee jaar profijt krijgen van een halvering van hun collegegeld. Het kabinet maakt deze keuze om zo een extra impuls te geven om het lerarentekort tegen te gaan. Deze financiële korting is bedoeld voor studenten die vanaf studiejaar 2018-2019 voor het eerst beginnen met een opleiding in het hoger onderwijs en zij krijgen in totaal maximaal twee jaar halvering van het collegegeld.