Handreiking richt zich op arbomaatregelen uitzendwerk

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
23-09-2019

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de nieuwe handreiking Uitzendwerk gepubliceerd, die specifiek gericht is op de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten. De handreiking beschrijft hoe sectoren en bedrijven ervoor kunnen zorgen dat uitzendkrachten of tijdelijke krachten onder goede en gelijkwaardige omstandigheden starten.

 

Handvatten voor arbocatalogus

De handreiking biedt sociale partners op sectorniveau goede handvatten om in de eigen arbocatalogus afspraken te maken over de veiligheid en gezonde arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten, tijdelijke krachten of nieuwe toetreders binnen bedrijven. Maar de handreiking is ook bruikbaar voor individuele werkgevers en werknemers.

 

De handreiking Uitzendwerk behandelt de volgende onderwerpen:

- de positie van de uitzendkracht;

- voorlichting over risico's op de werkplek;

- het inwerken, instrueren en begeleiden uitzendkracht;

- het verstrekken en gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen;

- het melden en registreren ongevallen;

- voorbeeldteksten voor de arbocatalogi.

 

In de handreiking wordt ook gebruikgemaakt van de Arbochecklists waarmee in verschillende sectoren op een overzichtelijke manier de gezondheid en veiligheid van uitzendkrachten in kaart kan worden gebracht.

 

Lees hier de Handreiking arbomaatregelen Uitzendwerk.