Integrale Adviescommissie Omgevingswet gaat van start

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
07-03-2019

De Integrale Adviescommissie Omgevingswet die adviseert over de aanvullingswetten en besluiten op het gebied van bodem, geluid, grond en natuur, de ministeriële regelingen, de Invoeringswet en het invoeringsbesluit, is van start gegaan.

 

De adviescommissie is twee jaar geleden opgericht om vanuit het perspectief van de uitvoeringspraktijk en met een onafhankelijke bril te adviseren over de wetgevingsproducten. De commissieleden hebben een achtergrond in het bedrijfsleven, de bouw, de wetenschap en het openbaar bestuur en adviseren op persoonlijke titel. De commissie toetst in het bijzonder of de regelgeving bijdraagt aan de verbeterdoelen en uitgangspunten van de stelselherziening. Zij adviseert tijdens de consultatiefase van een wetsontwerp of algemene maatregel van bestuur.

 

Maatwerk

"De filosofie van de Omgevingswet is mooi, maar de wet moet in de praktijk ook gaan 'vliegen', toepasbaar zijn", zei Hetty Klavers, voorzitter van de adviescommissie. Klavers combineert de voorzittersfunctie met haar taken als dijkgraaf van Waterschap Zuiderzeeland en diverse andere functies. Zij ziet het als haar taak om de bedoeling van de Omgevingswet te bewaken. "De inrichting van het fysieke domein is vaak maatwerk; elke situatie is anders. De verantwoordelijkheid moet daarom op de goede plek worden neergelegd en de Omgevingswet schept de randvoorwaarden daarvoor."

 

Gewoon beginnen

De adviescommissie toetst onder andere of de wetgevingsproducten die nodig zijn voor de Omgevingswet ook echt gaan werken in de praktijk. De minister van Binnenlandse Zaken heeft de commissie nu ook gevraagd om een integraal advies te geven over het geheel van al die wetgevingsproducten. Klavers hoort vaak de vraag uit de praktijk of 'we er wel klaar voor zijn'. Dat draait zij liever om naar: wat is er nodig om te starten? Klavers: "Er is een transitieperiode: we moeten gewoon beginnen!"

 

Agenda

De adviescommissie zal dit jaar adviseren over het Invoeringsbesluit en de aanvullingsbesluiten natuur, geluid en grondeigendom. Klavers: "Aan het eind moet er een wet liggen die democratisch tot stand is gekomen. Het integraal advies is tegen het einde van het derde kwartaal klaar. De resterende tijd wil ik met de commissie ook inzetten om een agenda op te stellen voor de komende jaren. Het is natuurlijk heel belangrijk dat de wet na de implementatie beklijft en tussen de oren komt te zitten van de mensen die ermee te maken hebben."