Internetconsultatie beleidsnota Buitenlandse Handel

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
05-03-2018

Het kabinet heeft een internetconsultatie opengesteld over de beleidsnota die minister Kaag voor Buitenlandse Handel dit voorjaar publiceert. In die beleidsnota geeft zij aan hoe zij de komende jaren het regeerakkoord gaat uitvoeren en waar zij nieuwe accenten wil leggen. Het doel van de internetconsultatie is om input te krijgen van zoveel mogelijk betrokken partijen.

 

De vragen gaan onder andere over:

  • het voorkomen van conflicten en instabiliteit en het versterken van opvang in de regio en noodhulp;
  • het stimuleren van jeugdwerkgelegenheid in Afrika en Midden-Oosten;
  • de keuze voor aandachtsgebieden in het beleid voor ontwikkelingssamenwerking en keuze voor middelen;
  • Nederlandse innovatie oplossingen voor klimaatmitigatie en klimaatadaptatie;
  • kansen om in productie, handel en investeringen vooruitgang te boeken op maatschappelijke uitdagingen op sociaal of ecologische vlak;
  • het bevorderen dat internationale handel en investeringen bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen, bijvoorbeeld eerlijke vrijhandel;
  • het vormen van overheidshulp om te bevorderen dat bedrijfsleven en kennisinstellingen hun kennis en kunde nog beter kunnen vermarkten;
  • betere ondersteuning van het bedrijfsleven en in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf in het traject van internationalisering en op welke markten dit een extra steun in de rug verdient.

 Deelnemen aan de internetconsultatie kan tot en met 22 maart via www.internetconsultatie.nl/bhos.

Commentaar MKB-Nederland en VNO-NCW
Het is belangrijk dat de visie van het bedrijfsleven hierin goed naar voren zal worden gebracht. Daarnaast zullen wij ook een gezamenlijke reactie coördineren. U kunt uw suggesties en input dan ook sturen naar Linda van Beek, beek@vnoncw-mkb.nl.