Internetconsultatie implementatieverslag Verdrag van Aarhus

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
16-04-2018

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een consultatie gestart over het bijgewerkte nationaal implementatierapport over het Verdrag van Aarhus. Dit rapport geeft weer hoe de diverse verdragsartikelen over het milieu in nationale regelgeving zijn omgezet. Ook staat er praktische informatie over de uitvoering in.

 

Burgerrechten milieuwetgeving

Het Verdrag van Aarhus is in 1998 gesloten om burgerrechten op het terrein van milieu te verankeren. Het verdrag geeft burgers namelijk toegang tot milieu-informatie, inspraak in de besluitvorming en toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden. Verdragspartijen zijn verplicht om per verslagperiode een nationaal implementatierapport in te dienen. Eens per drie jaar wordt een update van het rapport gemaakt om het dan geldende juridische stelsel te beschrijven.

 

Stand van zaken

Het rapport dat nu in consultatie gaat bestrijkt de periode 1 januari 2014 tot 1 september 2017. In deze periode hebben zich geen belangrijke wijzigingen in de implementatieregelgeving voorgedaan. De rapportage bevat een overzicht van de stand van de implementatieregelgeving, aangevuld met praktijkvoorbeelden. Het rapport gaat inhoudelijk niet in op de Omgevingswet, omdat deze nog niet in werking is getreden. Dit zal eerst bij de volgende rapportage aan de orde zijn.

 

Aanvulling of correcties

De consultatie biedt de mogelijkheid om aan te geven of het conceptrapport aanvulling of correctie behoeft, zodat een duidelijk beeld van de implementatie van het Verdrag van Aarhus in Nederland wordt gegeven. Reageren kan tot 11 mei. Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie, maar alleen die reacties waarvan de inzender daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

Klik hier voor de consultatie.