Internetconsultatie over tarieven ILT bij vergunningen spoornet

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
01-04-2019

Om de tarieven die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hanteert bij vergunningen op het spoor inzichtelijker te maken, wil het ministerie van Infrastructuur de regeling Tarieven Spoorwegwet 2012 vervangen. Het Europese Vierde Spoorwegpakket, dat in nationale wetgeving moet worden opgenomen, herschikt artikelen in de Spoorwegwet. Daarom moet ook de tariefindeling herschikt worden.

 

Eén loket

De ILT is voor Nederland de nationale veiligheidsinstantie voor het spoor. Door de implementatie van het Vierde Spoorwegpakket wijzigt het takenpakket van de ILT. Het Europees Spoorwegagentschap neemt namelijk een aantal handelingen over, zoals vergunningverlening voor materieel op het spoor en de veiligheidscertificering van spoorwegondernemingen. Voor alle procedures wordt een One Stop Shop (één loket) ingericht. Voor vergunningen die meerdere landen bestrijken is het dan niet langer nodig om in elke afzonderlijke lidstaat procedures te doorlopen.

 

Nederlandse vergunningen

Voor aanvragen van dezelfde handelingen die alleen voor Nederland worden aangevraagd, blijft wél een nationale aanvraagmogelijkheid bestaan. ILT behandelt deze aanvragen voor Nederland. De staatssecretaris van Infrastructuur legt hiervoor de tarieven vast. De voorliggende regeling neemt de artikelen uit de oude regeling zo veel mogelijk één op één over, maar in een andere volgorde, om zo de regeling begrijpelijk te houden. Bij de berekening van de tarieven is zo veel mogelijk uitgegaan van de huidige. Daar waar een tarief afwijkt is dit gemotiveerd weergegeven in de regeling.

 

Kijk hier voor de internetconsultatie. De consultatieperiode loopt en met 8 april.