Internetconsultatie wetsvoorstel Invest-NL gestart

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
22-02-2018

Het kabinet heeft het concept-wetsvoorstel dat de oprichting regelt van de ontwikkelings- en financieringsinstelling Invest-NL openbaar gemaakt voor publieke internetconsultatie. Het zet daarmee naar eigen zeggen een volgende stap in het stimuleren van investeringen op terreinen waar voor Nederland nieuwe kansen liggen. Invest-NL krijgt een eigen kapitaal van 2,5 miljard euro.

 

Waarom Invest-NL?

Bedrijven en projecten met maatschappelijke impact kunnen nu vaak moeilijk aan financiering komen vanwege onzekerheid over de verhouding tussen risico en rendement of door lange, onzekere terugverdientijden op investeringen. Invest-NL krijgt ook een rol als "national promotional bank", een nationale financieringsinstelling. Alle buurlanden kennen al een dergelijk instituut dat projecten aan kan dragen en mee kan financieren die ook in aanmerking komen voor Europese financiering.

 

Drie doelen

Invest-NL gaat allereerst een rol spelen bij risicovolle activiteiten op verschillende transitiegebieden zoals energie en verduurzaming, mobiliteit, voedsel en digitalisering van de industrie. Ook innovaties van bedrijven op maatschappelijke domeinen als zorg, veiligheid en onderwijs vallen binnen het blikveld.
Daarnaast is het belangrijk dat start-ups en scale-ups kunnen doorgroeien naar grotere ondernemingen. Invest-NL heeft hier risicokapitaal voor beschikbaar en de instelling kan ook zelf participeren in doorgroeiende bedrijven.

 

Ten derde zal Invest-NL internationaal opererende Nederlandse bedrijven met financiering ondersteunen bij het op de buitenlandse markt brengen van hun producten of het bieden van integrale oplossingen voor wereldwijde vraagstukken als duurzame energie, klimaatverandering, water en voedselvoorziening.

 

Vormgeving

Invest-NL krijgt de mogelijkheid om zelf te investeren uit de 2,5 miljard euro kapitaal. Jaarlijks krijgt de instelling van de staat 19 miljoen euro subsidie voor projectontwikkeling. Invest-NL zal gaan samenwerken met de al langer bestaande Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) als het gaat om de internationale projectontwikkeling en financiering van Nederlandse bedrijven. Ook de dienstverlening van exportkredietverzekeraar Atradius Dutch State Business wordt aan Invest-NL verbonden.

 

De uitvoering van de internationale regelingen voor de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, nu nog ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zal overgaan naar het samenwerkingsverband. Bestaande financieringsinstrumenten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat blijven bij RVO.nl. Regelingen die overlappen met de doelen en taken van Invest-NL, en waarvan het doel via de financieringstak van Invest-NL kan worden bereikt, zullen echter overgaan.

 

Het wetsvoorstel Invest-NL is vanaf 16 februari tot en met 29 maart (6 weken) te raadplegen via deze link.