Kabinet: Levenslang ontwikkelen moet vanzelfsprekend worden

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
01-10-2018

Het moet vanzelfsprekend worden dat iedereen zich tijdens zijn loopbaan blijft ontwikkelen. Daarom komt er een gezamenlijk actieplan van werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en het kabinet. Doel is dat mensen meer invloed ofwel regie krijgen op hun loopbaan en zich kunnen aanpassen aan veranderingen op de arbeidsmarkt. Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en minister Van Engelshoven van Onderwijs aan de Tweede Kamer, mede namens staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken.

 

Grip

"De arbeidsmarkt verandert in rap tempo, bijvoorbeeld door nieuwe technologieën, digitalisering en de energietransitie. Er komen nieuwe banen bij, andere verdwijnen juist. Om aan de slag te blijven moet je regelmatig bijscholen. Zo krijg je meer grip op je eigen loopbaan. Daarom wil het kabinet zorgen voor een doorbraak op gebied van Leven Lang Ontwikkelen", schrijft Koolmees.

 

Inzicht in mogelijkheden

Om meer invloed te krijgen op een loopbaan, moet het inzichtelijker worden welke scholingsmogelijkheden er zijn. Daarom komt er meer ondersteuning in de vorm van voorlichting, loopbaanadvies en coaching. Ook wordt het aanbod van onderwijs flexibeler. Verder worden kleine bedrijven aangemoedigd om ook aan bijscholing en omscholing te doen.

 

Ontwikkelbudget

Het kabinet gaat ook helpen om een individueel leer- en ontwikkelbudget voor iedereen te realiseren. Het gaat om een nieuw instrument, waarmee ook in het buitenland nog weinig ervaring bestaat. Als eerste stap wil het kabinet een digitaal overzicht ontwikkelen van individuele scholingsmogelijkheden en op termijn ook bijpassende financiële tegemoetkomingen. In sommige bedrijven en sectoren zijn er al zogeheten individuele leer- en ontwikkelrekeningen, zoals leerrekeningen, vouchers of trekkingsrechten. Deze zijn allemaal bedoeld om de werknemer meer regie te geven op zijn ontwikkeling. Het kabinet wil dat er meer van dit soort regelingen komen.

 

Verbeteringen

Nederland doet het internationaal gezien goed op gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Er zijn ongeveer honderd opleidings- en ontwikkelfondsen. Bedrijven en fondsen geven jaarlijks 1,7 miljard euro uit aan opleidingen. Het zijn echter vooral jongeren en hoogopgeleiden die daar gebruik van maken. Soms gebeurt omscholing ook te laat, waardoor mensen werkloos raken. Het actieplan van het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties moet dat verbeteren.

 

Lees hier de Kamerbrief Leven Lang Ontwikkelen.

Commentaar MKB-Nederland en VNO-NCW
Wij zijn positief over de brief van de ministeries over een leven lang ontwikkelen. De brief is een start om werkenden beter te faciliteren, zodat zij de eigen verantwoordelijkheid voor hun aantrekkelijkheid voor de arbeidsmarkt waar kunnen maken. Al doet Nederland het niet slecht op dit terrein, toch moet voortdurende ontwikkeling nog meer dan nu een levenshouding worden.