Kabinet pompt 275 miljoen euro in gezonde natuur en water

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
12-03-2018

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw steken extra geld in grote projecten om problemen aan te pakken. Enkele grote wateren kampen namelijk met een gebrek aan zuurstof of een overdaad aan slib en dat gaat ten koste van de waterkwaliteit, het onderwaterleven en de natuur. Voor het Grevelingenmeer bijvoorbeeld wordt 75 miljoen euro ingezet om een zogeheten doorlaat te maken in de Brouwersdam, zodat het water in het meer doorlopend wordt ververst. Daardoor kan de natuur zich herstellen.

 

Grevelingenmeer

Nadat de Grevelingen in de jaren 70 volledig werd afgesloten van de Noordzee is het natuurlijke ecosysteem aangetast en bevat het water te weinig zuurstof voor vissen, planten en ander onderwaterleven. Er zijn sindsdien projecten geweest om de waterkwaliteit te verbeteren, maar die bleken nog onvoldoende. Door deze nieuwe ingreep en aanvullende maatregelen, zoals het ophogen van zandbanken voor broedvogels, moet het ecosysteem zich weer volledig kunnen herstellen.

 

Getijdecentrale

De ministers van Infrastructuur en Landbouw hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over hun investeringen. Ook bezochten zij samen het Grevelingenmeer om zich door betrokkenen in de regio te laten informeren over het werk dat op stapel staat. Met de provincie wordt nog onderzocht of het deels openen van de Brouwersdam gecombineerd kan worden met een getijdecentrale die elektriciteit opwekt door eb en vloed.

 

Aanpak waterkwaliteit

Het kabinet heeft 275 miljoen euro uitgetrokken voor verbeteringen. Naast het op peil brengen van de waterkwaliteit en de natuur in de Grevelingen en ook de Eems-Dollard, wordt ook geïnvesteerd in extra zuivering bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, om te voorkomen dat medicijnresten, microplastics en andere ongewenste chemische stoffen in de natuur en het water terechtkomen. Ook worden maatregelen uitgewerkt om de milieueffecten van landbouw op natuur en waterkwaliteit te verminderen.