Kabinet wil hoger onderwijs toegankelijker maken

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
29-10-2018

Het Nederlandse hoger onderwijs is een van de meest toegankelijke stelsels in Europa, maar niet alle studenten profiteren hiervan. Er zijn nog steeds groepen voor wie de collegebanken minder vanzelfsprekend zijn, zoals mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, studenten aan een middelbare beroepsopleiding die door willen stromen of mensen die een studie willen combineren met bijvoorbeeld mantelzorg of ondernemerschap. In de Kamerbrief 'Toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs' zet minister Van Engelshoven (Onderwijs) uiteen hoe ze het hoger onderwijs voor deze groepen toegankelijker wil maken.

 

Numerus fixus

Het kabinet wil het liefst zo min mogelijk opleidingen met een numerus fixus. Daarom moet deze capaciteitsbeperking voortaan adequaat worden onderbouwd en als dit niet gebeurt, kan de minister dit besluit blokkeren. "Ik ga onder andere toetsen of universiteiten onderling goed genoeg hebben gekeken of samen een numerus fixus te voorkomen valt. Voor opleidingen in sectoren waarin tekorten zijn op de arbeidsmarkt moet de instelling aangeven welke stappen zij gaat nemen om ervoor te zorgen dat de onderwijscapaciteit het komende jaar wordt uitgebreid. Doel hiervan is dat de numerus fixus het daaropvolgende jaar naar boven kan worden bijgesteld of niet langer nodig is."

 

Nederlands gegarandeerd

Daarnaast wil Van Engelshoven het juridisch mogelijk maken dat een instelling alleen een capaciteitsbeperking op een Engelstalige track kan instellen. Daardoor blijft de toegankelijkheid van de Nederlandse variant gegarandeerd.

 

Bindend studieadvies

Het bindend studieadvies is ooit geïntroduceerd als instrument waarmee de opleiding samen met de student kon bepalen of hij of zij wel de juiste keuze had gemaakt. Het aantal studiepunten dat een eerstejaars student moet halen pakt per opleiding wisselend uit. "Ik constateer, samen met het onderwijsveld, dat in de dynamiek van het rendementsdenken de norm voor het bindend studieadvies in de afgelopen jaren is verhoogd. Ik ga in gesprek met het onderwijs om te komen tot een betere balans tussen normering en ondersteuning", aldus de minister.

 

Studentenwelzijn

Uit onderzoek blijkt dat ontwikkelingen als een hoge norm voor het bindend studieadvies en maatschappelijke ontwikkelingen ervoor zorgen dat de mentale druk op jongeren toeneemt. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot burn-outklachten. Om nog beter in kaart te brengen hoe hier wat tegen gedaan kan worden, komt er een verdiepend onderzoek naar de druk die jongeren, en specifiek studenten, ervaren.

 

Daarnaast is er in het regeerakkoord structureel 2 miljoen euro beschikbaar gesteld aan instellingen om via het profileringsfonds kwetsbare studenten bij studievertraging financieel tegemoet te komen.