Kabinet wil rond de tafel over arbeidsmarkt en pensioen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
18-12-2017

Minister Koolmees van Sociale Zaken wil de komende periode aan tafel met werknemers- en werkgeversorganisaties over de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel. Daarnaast begint hij alvast met de uitwerking van een aantal specifieke maatregelen. In 2020 moeten de belangrijkste wetswijzigingen in werking treden. Dit staat in de brief 'Balans op de arbeidsmarkt' aan de Tweede Kamer.

 

Onderhoud
De Nederlandse economie staat er goed voor en dat is te merken op de arbeidsmarkt. De arbeidsparticipatie is hoog, het aantal banen neemt toe en de werkloosheid is sterk gedaald. Toch is er onderhoud nodig, want de balans op de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren verstoord. De regels knellen soms voor werkgevers en werkenden en niet iedereen krijgt dezelfde kansen op een goed inkomen voor nu en later. Ook kan men zich niet altijd snel genoeg aanpassen aan het snel veranderende werk.
 

Vijf routes
Om het goede van het stelsel te kunnen behouden, wil het kabinet de arbeidsmarkt weer in evenwicht brengen en het pensioenstelsel klaarmaken voor de toekomst. Bij een rondgang langs werknemers- en werkgeversorganisaties is gebleken dat er nu geen ruimte is voor een allesomvattend sociaal akkoord. Koolmees wil het overleg daarom vormgeven in vijf samenhangende routes.
 
In de eerste route verkennen de sociale partners en het kabinet fundamentele arbeidsvragen. Zo zullen zij zich bijvoorbeeld buigen over duurzame inzetbaarheid. De tweede route gaat over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Het kabinet streeft ernaar om begin 2018 overeenstemming met de sociale partners te krijgen, zodat in 2020 de wetgeving klaar is.
 
De derde route is erop gericht om vaste contracten aantrekkelijker te maken. Daarin komt ook de relatie tussen vast en flexwerk aan de orde. In route vier wordt samen met sociale partners gewerkt aan de uitwerking van een aantal complexe maatregelen uit het regeerakkoord, zoals die rond ziekte en arbeidsongeschiktheid en zelfstandigen zonder personeel. Tot slot wil het kabinet in de vijfde route de maatregelen in de Participatiewet uitwerken. Hier sluiten ook de gemeenten bij aan.