Kleinere bedrijven zijn minder gedigitaliseerd

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
24-02-2020

Eén op de drie Nederlandse bedrijven zegt de bedrijfsvoering in hoge mate of bijna volledig gedigitaliseerd te hebben. Daarentegen geeft 36 procent aan de bedrijfsvoering niet of nauwelijks te hebben gedigitaliseerd. Kleine bedrijven zijn minder ver met digitalisering dan grote bedrijven. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek naar gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ict) onder bedrijven in Nederland.

 

De mate van digitalisering hangt sterk samen met de grootte van het bedrijf; van de grote bedrijven (vijfhonderd of meer werknemers) heeft 65 procent de bedrijfsvoering in hoge mate gedigitaliseerd, van de kleinste bedrijven (twee werknemers) is dit slechts 24 procent. Bijna de helft van deze kleine bedrijven is naar eigen zeggen niet of nauwelijks gedigitaliseerd. In dit onderzoek gaven bedrijven zelf aan in hoeverre zij gedigitaliseerd zijn.

 

E-facturen verdubbeld

Een voorbeeld van meer digitalisering onder Nederlandse bedrijven is de toename van e-facturen voor automatische verwerking. Het aandeel e-facturen verdubbelde in 2018 bijna ten opzichte van het jaar daarvoor, van 8 procent naar 14 procent. Ook het gebruik van elektronische facturen anders dan e-facturen (bijvoorbeeld in pdf) is de afgelopen twee jaar toegenomen: van 40 procent in 2016, naar 60 procent in 2018. Hierdoor is het aandeel papieren facturen de afgelopen twee jaar gehalveerd, van 50 procent in 2016 naar 24 procent in 2018.

 

Gezondheidzorg

Van de verschillende bedrijfstakken loopt de gezondheidszorg voorop in het gebruik van e-facturen: in 2018 werd 41 procent van de verzonden rekeningen in de gezondheidszorg als e-factuur verstuurd. In de ict-sector werd het kleinste aandeel facturen in papieren vorm verzonden, maar het gebruik van e-facturen is er nog niet gangbaar (16 procent). Deze sector gebruikt voornamelijk niet-gestandaardiseerde elektronische facturen, zoals pdf.

 

Digitaal klantengegevensbeheer

Een ander kenmerk van een hoge mate van digitalisering van de bedrijfsvoering is het gebruik van zogenaamd Enterprise Resource Planning (ERP)-systemen om informatieoverdracht tussen verschillende afdelingen te ondersteunen. Het gebruik van ERP-systemen door bedrijven is de afgelopen twee jaar min of meer gelijk gebleven: 46 procent in 2018, tegen 47 procent in 2017. Het gebruik van Customer Relationship Manager om klantengegevens digitaal te beheren is de afgelopen twee jaar toegenomen van 46 procent van de bedrijven in 2016 tot 56 procent van de bedrijven in 2018.