Leden gaan op bezoek bij Tweede Kamer

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
08-03-2018

Een delegatie van bestuurders van bij MKB-Nederland aangesloten brancheorganisaties brengt op 14 maart een bezoek aan de Vaste Commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer.

 

De middag begint met een welkomstwoord door Isabelle Diks, voorzitter van de Kamercommissie. Leendert-Jan Visser, directeur van MKB-Nederland zal vervolgens een pamflet overhandigd aan Ide Commissievoorzitter, met de speerpunten voor het mkb in 2018.

 

Aan de hand van de onderwerpen die door de deelnemers bij hun aanmelding zijn genoemd zal vervolgens discussie plaatsvinden over vier thema's.

 

  1. Blok 1 gaat over Ondernemerschap en werkgeverschap in het mkb, financieringsmogelijkheden voor het mkb, lage BTW-tarief, transitievergoedíng en aandacht vragen van sectoren.
  2. Blok 2 behandelt klimaat, energie en energietransitie o.a. tijdpad en kosten omschakeling, kansen en bedreigingen voor het mkb, betrokkenheid van het mkb bij de energietransitie.
  3. Blok 3 is bestemd voor marktwerking, mededinging en marktverhoudingen o.a. ervaring branches met aanbesteden in de praktijk, verruiming mogelijkheden voor mkb-ers tot samenwerken en franchising.
  4. In blok 4 tenslotte komen regeldruk, administratieve lasten en kosten regelgeving o.a. invoering mkb toets, voorbeelden van ingewikkelde en mkb-regelgeving en ontoegankelijke regelgeving aan de orde.

Na afloop is er mits de tijd het toelaat informeel overleg met de aanwezige leden van de Vaste Commissie.

Lees meer over