Macron pleit voor hervormingen: 'Europa is harder nodig dan ooit'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
11-03-2019

Volgens de Franse president Macron is Europa sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit zo noodzakelijk geweest. De nationalistische stromingen binnen de Europese Unie, met bijvoorbeeld de Brexit als gevolg, zijn volgens hem een grote bedreiging voor Europa. Het antwoord tegen deze populistische stromingen moet komen door structurele EU-hervormingen die leiden tot een 'Europese renaissance'. Dat schrijft Macron in een open brief aan alle burgers van de Europese Unie, met daarin zijn visie op Europa.

 

Beschermend Europa

De Europese hervormingen die Macron voor ogen heeft, vallen grotendeels onder de thema's vrijheid en veiligheid. Zo moet de democratie volgens Macron continu verdedigd worden, bijvoorbeeld door buitenlandse invloeden en cyberaanvallen op verkiezingen af te weren en door racisme en haat te verbannen van het internet.

 

Mededingingsbeleid herzien

Een ander concreet voorstel dat Macron doet, is de herziening van het Europees mededingingsbeleid, om zo strategische bedrijven te beschermen tegen vijandige overnames. Ook zou meer eenheid nodig zijn in de economische en sociale stelsels van de verschillende lidstaten. Dat zou onder andere moeten gebeuren met een Europees minimumloon.

 

Ambitieus klimaatbeleid

Tot slot wil Macron dat de EU ambitieus is op het gebied van klimaatbeleid. De klimaatproblematiek moet daarom een prominente plek op de Europese agenda krijgen, zodat de EU werkt naar een koolstofneutrale economie in 2050. Een nog op te richten speciale Europese klimaatbank moet zorgen voor de benodigde investeringen.

 

Lees hier de volledige brief van Macron met alle voorstellen.

Lees meer over