Maximum aantal ontwikkeladviezen NL leert door bereikt

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
07-09-2020

De kosteloze ontwikkeladviezen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld via de regeling NL Leert Door kunnen niet meer bij een loopbaanadviseur worden aangevraagd. De grens van het aantal trajecten dat de overheid kan bekostigen is bereikt. Dat heeft te maken met de maximale uitvoeringscapaciteit van de organisatie die de subsidieregeling uitvoert.

 

Sneller dan verwacht

Veel sneller dan verwacht is het maximum aantal inschrijvingen voor een kortdurend traject bij een loopbaanadviseur bereikt. In de tijdsspanne van één maand hebben 22.000 mensen zich geregistreerd. Deze mensen gaan dit najaar een ontwikkeladviestraject volgen. "De vraag naar ontwikkeladviezen overtreft al onze verwachtingen", stelt minister Koolmees (Sociale Zaken). Hij is blij dat de regeling ruim 20.000 mensen hulp kan bieden, maar begrijpt dat anderen misschien teleurgesteld zijn. "Ik hoop dat zij via andere kanalen in aanraking kunnen komen met een adviestraject. Bovendien stelt het kabinet extra budget voor ontwikkeladviezen in 2021 beschikbaar."

 

NL Leert Door

De ontwikkeladviezen zijn onderdeel van het crisisprogramma NL Leert Door, dat werd gepresenteerd ten tijde van het tweede steunpakket voor banen en economie in mei. Het doel van dit programma is om werkenden en werkzoekenden te helpen zich voor te bereiden op veranderingen op de arbeidsmarkt. Met NL Leert Door financiert het kabinet niet alleen ontwikkeladviezen, maar ook kosteloze online scholing. Naar verwachting komen de eerste opleidingen en cursussen deze winter beschikbaar voor werkenden en werkzoekenden. In totaal heeft het kabinet 50 miljoen euro uitgetrokken voor NL Leert Door. Daarvan is 14 miljoen euro gereserveerd voor ontwikkeladviezen.

 

Extra geld

Bij de presentatie van het steun- en herstelpakket is bekend gemaakt dat het kabinet extra geld uittrekt om mensen te helpen zich aan te passen aan de veranderde arbeidsmarkt. Dat geld komt in 2021 beschikbaar. Er wordt nu gekeken hoe dat precies in zijn werk zal gaan. Tot die tijd kunnen mensen op verschillende andere manieren financiële ondersteuning krijgen bij een adviestraject van een loopbaanadviseur. Zo zijn er werkgevers en vakbonden die een dergelijk traject financieren. Opleidings- en ontwikkelingsfondsen, die verbonden zijn aan een bepaalde sector of branche, hebben hier ook vaak een regeling voor en ook regionale leerwerkloketten bieden de mogelijkheid om een ontwikkeladvies te volgen.

 

Klik hier voor meer informatie over het crisisprogramma NL Leert Door.