Mbo'ers krijgen meer tijd voor studie

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
08-03-2018

Minister Van Engelshoven van Onderwijs wil studenten in het mbo meer tijd geven om een diploma te halen. Scholen worden vanaf volgend jaar voortaan niet meer gekort op hun budget als een leerling langer dan gemiddeld over zijn opleiding doet.

 

Kansengelijkheid

Van Engelshoven wil met het schrappen van de zogenoemde cascadebekostiging voor het mbo kansengelijkheid bevorderen. Zo ontstaat er meer ruimte voor studenten om diploma’s te stapelen of te wisselen van opleiding. Ze kunnen makkelijker een diploma halen met uitzicht op een plek op de arbeidsmarkt. En dat op hun eigen tempo doen.

 

Negatieve financiële prikkel

De cascadebekostiging is ingevoerd om mbo-scholen te stimuleren studenten efficiënt een diploma te laten behalen. Deze negatieve financiële prikkel kan er echter voor zorgen dat scholen studenten zo snel mogelijk willen opleiden of juist weren van opleidingen.

 

Akkoord

Begin februari heeft minister Van Engelshoven een akkoord gesloten met de mbo-sector. Ze heeft onder andere afgesproken dat de cascadebekostiging wordt afgeschaft. Het beschikbare budget zal op een andere wijze worden verdeeld, waardoor scholen te maken zullen krijgen met een ander budget. De overgang naar deze nieuwe situatie duurt drie jaar.

 

Internetconsultatie

Het besluit tot wijziging van de mbo-bekostiging is online gezet voor internetconsultatie en duurt tot begin april. Naar verwachting voor de zomer zal de minister het concept-besluit tot wijziging van deze Algemene Maatregel van Bestuur voor advies naar de Raad van State sturen.

Reactie MKB-Nederland en VNO-NCW
Ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het voorstel van de minister een prima plan. Met name voor stapelaars is dit aantrekkelijk. Denk bijvoorbeeld aan slagers die veel vlieguren moeten maken. Deze leerlingen beginnen vaak op mbo-niveau 2 en gaan daarna door naar niveaus 3 en 4. Dat is in de huidige systematiek financieel zeer onaantrekkelijk voor de school.

Lees meer over