Medewerkers niet alert genoeg over digitale veiligheid

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
05-10-2017

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft op 2 oktober de nieuwe campagne van Alert Online afgetrapt. Nodig, want uit onderzoek blijkt dat Nederlanders zich ten onrechte weinig zorgen maken over hun digitale veiligheid. Vooral op het werk schiet de alertheid te kort.

 

Nederlanders maken zich op het werk een stuk minder zorgen over cybersecurity dan thuis. Slechts een op de vijf werkende Nederlanders (21 procent) maakt zich zorgen over digitale veiligheid op werk, terwijl bijna de helft van de Nederlanders (46 procent) bezorgd is over de digitale veiligheid thuis. Werkend Nederland wordt zelfs steeds minder voorzichtig: in 2015 maakte nog ruim een kwart (27 procent) zich zorgen over cybergevaren, nu is dat 21 procent.

 

Verontrustend is dat de helft van alle werkenden nooit informatie heeft gekregen van zijn of haar werkgever over veilig online werken. Dit blijkt uit het Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek van Alert Online onder 2.655 werkende Nederlanders.

 

Klein mkb loopt gevaar

Werkende Nederlanders schatten de kans om op het werk slachtoffer te worden van een vorm van cybercrime lager in dan thuis. Toch heeft vier op de tien (39 procent) op werk weleens een phishing mail ontvangen, geeft bijna een kwart (23 procent) aan weleens een berichtje op social media te ontvangen met de vraag om op een onbekende link te klikken en heeft 16 procent te maken gehad met een onechte uitnodiging op social media voor zakelijk gebruik. Medewerkers in het 'klein mkb' (minder dan 10 medewerkers) hebben het vaakst te maken met cybercrime als phishing mails (61 procent), acquisitiefraude (40 procent) en een onechte uitnodiging op social media (24 procent).

 

Slechts een op de vijf neemt maatregelen

Van de werkende Nederlanders die te maken hebben gehad met cybercrime, is de helft voorzichtiger geworden. Slechts een op de vijf treft hierna voorzorgsmaatregelen.

De belangrijkste redenen om geen actie te ondernemen? Nederlanders vinden de instructies om je te beschermen tegen cybercrime te ingewikkeld en zien het inloggen via tweestapsverificatie en het niet automatisch kunnen opslaan van wachtwoorden als een belemmering.

 

Onveilig gedrag onderweg

Nederlanders die onderweg of op locatie aan het werk zijn, maken zich weinig zorgen over onveilige wifinetwerken. Twee derde maakt gebruik van open wifinetwerken die op dat moment beschikbaar zijn. Een op de vijf maakt altijd automatisch verbinding met wifinetwerken. En bijna de helft (45 procent) maakt nooit gebruik van een VPN-verbinding om internetverkeer versleuteld te versturen.

 

Onwetendheid

Volgens Erik Jan Koedijk, voorzitter van de raad van advies van Alert Online, liggen ook op werk cybergevaren op de loer: "Toch zijn we op werk een stuk nonchalanter dan thuis. Dat ligt vooral aan onwetendheid. De helft van alle werkenden heeft nooit informatie gekregen van zijn of haar werkgever over veilig online werken en 60 procent weet bijvoorbeeld niet of de servers waar bestanden op staan gebruikmaken van encryptie en hoe persoons- en klantgegevens beschermd zijn. Goede voorlichting en afspraken over digitale veiligheid zijn essentieel om werknemers bewust te maken van de gevaren. Op dit gebied is door werkgevers nog veel te winnen."

 

Over het onderzoek

Het onderzoek is in opdracht van NCTV uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction. 2.655 werkzame Nederlanders zijn online ondervraagd met een vragenlijst. Het onderzoek heeft in augustus 2017 plaatsgevonden.

 

Over Alert Online

Alert Online is een initiatief van de NCTV dat overheid, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en consumenten in Nederland faciliteert en stimuleert samen te werken aan cybersecurity én hen meer cyber secure te laten handelen. De campagne Alert Online wil consumenten meer bewust maken van hun online- en digitale veiligheid en hun digitale weerbaarheid versterken. Gedurende het jaar organiseert Alert Online verschillende activiteiten – ook in samenwerking met partners – om aandacht te vragen voor cybersecurity. Het zwaartepunt ligt hierbij in de campagneweken, die plaatsvinden van 2 tot en met 13 oktober 2017. De bewustwordingscampagne Alert Online wordt mede gefinancierd door het Fonds voor Interne Veiligheid van de Europese Unie.

 

MKB-Nederland is partner van Alert Online en zit in de Raad van Advies.