Meer evenwicht tussen aantal mannen en vrouwen in top bedrijfsleven

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
13-07-2020

Een zogeheten ingroeiquotum moet de man-vrouwverhouding in de raad van commissarissen van beursvennootschappen binnen enkele jaren zodanig veranderen dat de raad voortaan ten minste voor één derde deel uit mannen bestaat en voor ten minste één derde deel uit vrouwen.

Verder moeten grote naamloze en besloten vennootschappen passende en ambitieuze streefcijfers vaststellen om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de top en subtop van de onderneming evenwichtiger te maken. 

 

Deze tijdelijke verplichtingen staan in een wetsvoorstel van de ministers Dekker voor Rechtsbescherming en Van Engelshoven van Onderwijs. Doel is de diversiteit in de top van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten. Het wetsvoorstel is in lijn met het advies 'Diversiteit in de top: tijd voor versnelling' van de Sociaal-Economische Raad (SER).

 

Onbewuste vooroordelen

Het kabinet constateert, net als de SER en de Bedrijvenmonitor Topvrouwen, dat de resultaten al jaren structureel achterblijven, ondanks de aandacht van het bedrijfsleven voor het belang van diversiteit. Ook laat de praktijk zien dat (onbewuste) vooroordelen voor een ongelijke uitgangspositie zorgen. De resultaten zijn dusdanig teleurstellend dat het kabinet zich genoodzaakt ziet om ingrijpende maatregelen te nemen.

 

Het wetsvoorstel wordt na vijf jaar geëvalueerd en acht jaar na inwerkingtreding vervallen het ingroeiquotum en de streefcijferregeling.