Meer keuzevrijheid bij pensionering door opname deel van pensioen ineens

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
01-07-2019

Mensen kunnen straks maximaal 10 procent van de waarde van het door hen opgebouwde pensioen opnemen op het moment dat zij met pensioen gaan, bijvoorbeeld om hun hypotheek af te lossen, hun woning te verbeteren of om op reis te gaan. Dat staat in de hoofdlijnenbrief die minister Koolmees van Sociale Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

De Sociaal-Economische Raad heeft in zijn advies over een meer toekomstbestendig pensioenstelsel van 5 juni voorgesteld om aan het palet van keuzemogelijkheden deze zogeheten lump sum-mogelijkheid toe te voegen. Deelnemers krijgen straks de individuele keuze om op de pensioendatum een bedrag ineens op te nemen. Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat deze keuzemogelijkheid tegemoetkomt aan de wensen en behoeften van deelnemers.

 

Commentaar MKB-Nederland en VNO-NCW 
Wij vinden het goed dat het kabinet dit snel na het sluiten van het pensioenakkoord heeft opgepakt. De sociale partners en het kabinet hebben afgesproken het voorstel verder uit te werken, zodat wetgeving kan worden voorbereid. 

Lees meer over