'Meer kredietruimte mkb door Wet opheffing verpandingsverboden'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
30-08-2018

De Wet opheffing verpandingsverboden zal naar verwachting leiden tot 1 miljard euro aan extra kredietruimte voor (vooral) het midden- en kleinbedrijf. Bovendien kunnen nieuwe aanbieders van bedrijfsfinanciering dankzij de wetswijziging waarschijnlijk sneller tot financiering overgaan. Wel kleven er voor debiteuren administratieve lasten aan de wet. Dat staat in een reactie van MKB-Nederland en VNO-NCW op het voorontwerp van deze wet.

 

Verpandingsverbod

Op dit moment kunnen grote opdrachtgevers in hun inkoopvoorwaarden opnemen dat hun leveranciers de vorderingen die zij op hen hebben, niet kunnen overdragen aan andere partijen (verpandingsverbod). Hierdoor kunnen banken en factormaatschappijen deze vorderingen niet financieren en worden alternatieve financieringsvormen belemmerd. Het huidige wetsvoorstel past dat aan: het maakt een 'onoverdraagbaarheids- en onverpandbaarheidsbeding' nietig als vorderingen voor financieringsdoeleinden worden ingezet.

 

Centraal mailadres

Tegelijkertijd willen debiteuren een eenduidig betalingsadres, om dubbele betaling en de administratieve rompslomp te voorkomen. Het voorliggende voorstel beoogt met de introductie van een centraal mailadres (waar financier of pandgever mededeling van pandrechten moeten doen) hieraan tegemoet te komen. Zolang deze mededeling ontbreekt kan de debiteur bevrijdend blijven betalen aan zijn oorspronkelijke schuldeiser.

 

Meldingen bijhouden

Er kleven wel administratieve lasten aan deze oplossing. Een onderneming zal moeten bijhouden of er meldingen zijn binnengekomen en die moeten verwerken in de eigen systemen. Voor grotere ondernemingen, met meerdere vestigingen, is dit een last. MKB-Nederland en VNO-NCW spreken dan ook het verzoek uit om bij de uitwerking van de wet de administratieve lasten zo beperkt mogelijk te houden.