Minder kosten bij ontslag na ziekte

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
09-07-2018

Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken.

 

Compensatie

Wie recht heeft op een transitievergoeding, krijgt deze ook na een langdurige ziekteperiode. Voor de wet is iedereen immers gelijk. Werkgevers ervaren de optelsom van financiële verplichtingen echter als zwaar en onredelijk. Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om mensen aan te nemen en wil deze scherpe rand van de transitievergoeding afhalen. Werkgevers worden daarom gecompenseerd voor de vergoeding die betaald wordt na het ontslag van een langdurig zieke werknemer. De compensatie komt uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hiertegenover staat een verhoging van de uniforme Awf-premie.

 

Afwijken

Cao-partijen krijgen ook meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wel moet de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten.

Commentaar MKB-Nederland en VNO-NCW
Wij zijn blij met het nieuwe wetsvoorstel, want de risico's voor werkgevers om mensen aan te nemen worden nu enigszins verlaagd. Dit is dan ook een belangrijke stap naar verdere verlaging van de risico's om mensen aan te nemen. Het wetsvoorstel is het resultaat van een lange lobby om te zorgen dat de optelsom van risico's door de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte en het moeten betalen van een transitievergoeding verder naar beneden wordt gebracht. Hoewel verdere verbeteringen nodig blijven, zien wij dit als een belangrijke eerste stap.