'Minder regeldruk bij inventariseren en oplossen arbeidsrisico's'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
08-04-2019

Ondernemers moeten met een eenvoudig online hulpmiddel risico's voor werknemers, zoals arbeidsomstandigheden en hygiëne, kunnen inventariseren en oplossen. Dat is een van de maatregelen in het advies van de commissie-Van Straalen om de regelgeving voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) te verbeteren en het actieprogramma 'Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0' namens kappers, slagers, bakkers, bloemisten en schoenmakers. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken (EZK) en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken (SZW) hebben de twee rapporten in ontvangst genomen.

 

Heldere regelgeving

"Het oplossen van knelpunten in de regelgeving voor ondernemers is een speerpunt van het kabinet", aldus Keijzer. "Het is niet voor niets ook een belangrijk uitgangspunt in mijn mkb-Actieplan. Regels zijn nodig, maar we moeten deze altijd kritisch bekijken en zo veel mogelijk op maat maken." Van Ark vult aan: "Uitgangspunten zijn dat alle werknemers gezond en veilig hun werk kunnen doen. Een inventarisatie en analyse van mogelijke risico's is daarbij een voorwaarde. Ook heldere regelgeving over arbeidsomstandigheden maakt registratie makkelijker. Zo kunnen ondernemers zich concentreren op ondernemen en daarmee de veiligheid van hun werknemers en zijn ze minder tijd kwijt aan registreren."

 

Winkelambachten

In het actieprogramma 'Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0' zijn twaalf knelpunten geïdentificeerd en ook suggesties voor oplossingsrichtingen verkend die de komende periode samen met diverse betrokken ministeries worden uitgewerkt. De knelpunten gaan onder andere over:

- arbeidsomstandigheden. De digitale hulpmiddelen voor risico-inventarisatie & -evaluatie moet beter. Via een keuzemenu moet inzichtelijker worden wanneer ondernemer aan de geldende regels voldoet.

- voedselhygiëne. De hygiënecode wordt steeds omvangrijker. Hoe blijft deze effectief, zodat ondernemers eraan kunnen blijven voldoen?

- onderwijs. De procedures om subsidies voor leren in de praktijk te verantwoorden moeten verbeterd worden.

 

Advies

Het eerste advies van de Strategische commissie betere regelgeving bedrijven – de commissie-Van Straalen die het ministerie van EZK onlangs heeft ingesteld – gaat specifiek over de risico-inventarisatie & -evaluatie (ri&e). Dit is een lijst met alle veiligheids- en gezondheidsrisico's in een bedrijf en een plan om die op te lossen. De commissie, die in haar adviezen samenwerkt met ondernemersorganisatie MKB-Nederland, beveelt aan om een volgende stap te zetten in het gebruiksvriendelijker maken van digitale ri&e-hulpmiddelen en deze in te voeren in sectoren die deze inventarisatie nog op papier doen. Ook moeten de bestaande digitale hulpmiddelen opnieuw beoordeeld worden op gebruiksgemak. Het uitgangspunt is de vereiste tijd die ondernemers nodig hebben om de lijsten in te vullen te minimaliseren.

 

Zie voor meer informatie

-Adviesrapport commissie Van Straalen

-Adviesrapport Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0