Motie over update over voortgang Digitaal Stelsel Omgevingswet

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
04-03-2019

Tweede Kamerlid Ronnes (CDA) verzoekt de regering om het Bureau ICT-toetsing (BIT) in december een update te laten doen naar de voortgang en stand van zaken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de Kamer over de uitkomsten te informeren. Dit programma bouwt de digitale infrastructuur die noodzakelijk is om de nieuwe Omgevingswet uit te voeren. Het BIT heeft in september 2017 een advies uitgebracht over dit programma. De Kamer stemt op 5 maart over de motie.

Commentaar MKB-Nederland en VNO-NCW
De motie maakt een goede kans te worden aangenomen en past in ons beleid.

Lees meer over